Dan is de basiscursus m.e.r. op 20 april 2023 voor medewerkers van rijk en regio mogelijk wat voor jou. De bijeenkomst is in Utrecht. 

Tijdens deze cursus laten we je kennismaken met:


•    de m.e.r.-(beoordelings)plicht en hoe je die bepaalt
•    de beperkte en uitgebreide procedures voor milieueffectrapportage (m.e.r.)
•    de diverse betrokken partijen en hun rol en belangen
•    de inhoudelijke vereisten die worden gesteld aan het milieueffectrapport (MER)
•    Ook kijken we alvast wat vooruit naar wat er verandert met de komst van de Omgevingswet.
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van rijk en regio die te maken krijgen met of zelf werken aan projecten en programma’s waarvoor een m.e.r.-procedure voor doorlopen moet worden. 

Inschrijven en meer informatie vind je hier.