Dank voor je interesse in het thema Smart Mobility. Misschien heb je op een event een collega uit het team ontmoet of ergens op internet gelezen over wat Rijkswaterstaat voor dit thema doet. In deze folder vind je alle informatie op een rijtje.

Vanzelfsprekend gaan we graag met je in gesprek over een mogelijke samenwerking. Je kunt ons bereiken op: smart.mobility@rws.nl

Smart Mobility

De wereld van mobiliteit verandert. En Rijkswaterstaat verandert mee. Smart Mobility gaat over de digitalisering en automatisering van die mobiliteit. Er zijn volop ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s en zelfvarende schepen of de brede implementatie van glasvezel en 5G. Dit verandert het gebruik van het (vaar)wegennet en daarmee ook de rol van wegbeheerders.

Smart Mobility biedt kansen om met de juiste digitale innovaties ons wegennet duurzamer te onderhouden, bij te dragen aan de verkeersveiligheid en voor de doorstroming van het verkeer… en voor de opgave om grote hoeveelheden bruggen, tunnels en sluizen de komende jaren te vervangen of renoveren.

Hierin werkt Rijkswaterstaat nauw samen met het ministerie van IenW, andere wegbeheerders, marktpartijen, serviceproviders en kennisinstellingen.

Er vinden veel onderzoeken en experimenten plaats. RWS doet hieraan mee. Zo benutten we direct nieuwe mogelijkheden voor onze rol als (vaar)wegbeheerder die ook in de toekomst blijft zorgen voor een duurzaam, veilig gebruik van het (vaar)wegennet.

De kerntransities

We werken aan de toekomst van Smart Mobility aan de hand van vijf dominante bewegingen, die we kerntransities noemen. Daarbinnen vinden concrete ontwikkelingen plaats in de fases van innovatie tot productie. De vijf kerntransities zijn:

Automatisering van voer- en vaartuigen

Hierin gaat het om het steeds slimmer worden van voer- en vaartuigen. Ze gebruiken dan ook meer en meer data en technische systemen die de komende jaren steeds geavanceerder worden. Denk aan ADS (automatic driving system) waarbij de auto echt het stuur overneemt. Zelfvarende schepen zijn nu al in gebruik.

Informatie en waarschuwingen in-car en in-ship

We zorgen ervoor dat alle informatie die nodig is voor een vlotte, veilige reis over de weg of het water voor (vaar)weggebruikers beschikbaar is. Een goede samenwerking met serviceproviders is onmisbaar.

Een integraal multimodaal mobiliteitssysteem

Reizen is niet meer gebonden aan één mobiliteit. Je kunt een reis beginnen met een (deel)fiets, in de trein stappen en het laatste stukje met een (deel)auto afleggen. De bedoeling is dat dit soort reizen eenvoudiger wordt gemaakt. De rol van RWS is nog niet helemaal duidelijk in deze multimodale mobiliteitsconcepten. Daaraan werken we binnen deze kerntransitie.

Datagedreven werken

De beschikbaarheid van data groeit nog steeds. Denk aan het gebruik van social media en smartphones. Het is een basisvoorwaarde dat we goed en bewust met deze data omgaan. Relevante informatie van binnen en buiten RWS helpt ons de weg- en vaarweggebruiker beter te bedienen. Samenwerking met partners, zoals serviceproviders of de automobielindustrie, is van belang.

Connectiviteit en data-uitwisseling

Doordat auto’s en schepen slimmer worden, is het snel verzenden en ontvangen van veel betrouwbare data van belang. De overheid en de markt werken samen om die data-uitwisseling mogelijk te maken. Met de combinatie van ons netwerk en de datacenters zijn we voorbereid op een toenemende vraag aan informatievoorziening.