Smart Mobility gaat over digitalisering en automatisering van de mobiliteit. Dit leidt tot een fundamenteel ander mobiliteitssysteem en heeft daarmee een belangrijke impact op het werkveld van Rijkswaterstaat.

Erica Slump (hoofdingenieur-directeur, HID), Lennart Salemink (hoofd Smart Mobility DGMo) en Lieke Berghout (programmamanager) geven hun visie op Smart Mobility en vertellen wat hen persoonlijk drijft.

HID Erica Slump

Erica Slump: Veiliger en duurzamer over de (vaar) weg

Bij Smart Mobility hebben we soms nog het beeld van experimenten en innovaties voor de toekomst. Maar het is juist ook nu al onderdeel van ons werk. Veiligheid staat daarbij voorop.

‘Smart Mobility is dagelijkse praktijk én toekomst’

Een recent tragisch ongeval maakt dit duidelijk. Op de A28 reed een spookrijder ruim 30 kilometer op de verkeerde rijbaan. Dit liep uiteindelijk verkeerd af. Een frontale botsing kostte beide bestuurders het leven. Een groot drama. Maar door de toepassing van Smart Mobility-innovaties zijn ook levens gered. Automobilisten werden via hun navigatiesysteem gewaarschuwd door serviceproviders die de informatie van onze verkeerscentrales kregen. Hierdoor gingen veel auto’s uit voorzorg op de vluchtstrook of in de berm staan.

Smart Mobility is dagelijkse praktijk én toekomst: er is ruimte voor experimenten samen met andere wegbeheerders. Met veiligheid en duurzaamheid als referentiekader werken we doorlopend aan nieuwe ontwikkelingen met als doel: zorgen voor een veiligere en duurzamere (vaar)weg.

Lennart Salemink, hoofd Smart Mobility DGMo

Lennart Salemink: Scherpe keuzes in het nu

Smart Mobility kán de wereld niet meer veranderen maar is de wereld aan het veranderen. En dat vraagt wat. Van de reiziger, maar ook van de wegbeheerder. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

‘Smart Mobility kán de wereld niet meer veranderen maar is de wereld aan het veranderen’

Een aansprekend voorbeeld van Hier en Nu is de Experimenteerwet voor zelfrijdende auto’s die in juli a.s. zal ingaan. Door samenwerking met Europese landen zorgen we ervoor dat straks de juiste informatie ook echt in-car komt.

Vergaand geautomatiseerd rijden is dan tot 60 kilometer in bepaalde omstandigheden toegestaan. Het is uit oogpunt van veiligheid en het toelaten van deze nieuwe generatie auto’s dus extra belangrijk om de komende jaren scherpe keuzes te maken bij het inrichten van onze wegen en bij de toelating van nieuwe technieken. Denk bijvoorbeeld aan navigatie. Zijn de borden op de weg leidend voor de bestuurder of is dat het navigatiesysteem? In bepaalde situaties is het cruciaal dat we elke weggebruiker bereiken, maar in andere situaties maakt de weggebruiker hier zelf een keuze in. Kortom: het wegbeeld zal onder invloed van deze ontwikkelingen veranderen en dat vraagt ook van ons als wegbeheerder nieuwe keuzes. Keuzes die vervolgens ook goed geborgd moeten zijn.

Lieke Berghout: Smart Mobility is Hier en Nu

We werken continu aan het benutten van nieuwe mogelijkheden die ontstaan door Smart Mobility. De afgelopen 3 jaar hebben we de stap gezet naar implementatie. Dit vroeg, en vraagt, om een gedegen aanpak en samenwerking. Over de bedrijfsonderdelen van RWS heen én met onze partners in de markt, kennisinstellingen en andere wegbeheerders. Samen met I&W werken we continu aan de vorming van het beleid voor en de uitvoering van Smart Mobility.

‘Smart Mobility is niet iets van de toekomst, maar is nu’

Smart Mobility is hier en nu, dat is voelbaar

Voor Rijkswaterstaat is Smart Mobility echt ‘hier en nu’. Zo werken we bijvoorbeeld structureel samen met marktpartijen en met nieuwe informatiediensten en hebben wij hiervoor nieuwe dataketens ingericht. Ook maken we file-informatie met data afkomstig van anonieme weggebruikers. We maken keuzes zodat onze infrastructuur en systemen langs de (vaar)weg blijven passen bij de nieuwe generatie voer- en vaartuigen. Ook zie we dat weg- en vaarweggebruikers nieuwe toepassingen steeds meer omarmen en worden de voer- en vaartuigen zichtbaar slimmer. Kortom Smart Mobility is niet iets van de toekomst, maar is nu.  

Doorzettingsvermogen

Nu is het tijd om echt door te pakken. Dat is soms best nog lastig. Wie pakt bijvoorbeeld de regie als het gaat om ontwikkelingen die vele dienstonderdelen raken? Hoe maken we de juiste keuzes en hoe zorgen we dat de strategie en uitvoering vanuit één roadmap werken? Kortom: implementatie vraagt om doorzettingsvermogen en organisatiekracht.
Op de vraag waar Lieke zich op verheugt antwoordt zij: ‘Zorgen voor verknoping en verbinding. Ik bedoel daarmee dat innovaties niet los van elkaar staan, maar we ze zo organiseren dat ze elkaar versterken en zichtbaar bijdragen aan onze doelen. Dan zijn we goed bezig. Er is veel kennis, expertise en enthousiasme. Natuurlijk, bouwen aan een nieuwe mobiliteitssysteem vraagt lef en samenwerking, maar de successen die we met elkaar al hebben behaald laten zien dat we dat kunnen.’