Smart Mobility gaat over digitalisering en automatisering van de mobiliteit. Dit leidt tot een fundamenteel ander mobiliteitssysteem en heeft daarmee een belangrijke impact op het werkveld van Rijkswaterstaat.

Erica Slump (hoofdingenieur-directeur, HID), Lennart Salemink (hoofd Smart Mobility DGMo) en Dick Ottevanger (programmamanager) geven hun visie op Smart Mobility en vertellen wat hen persoonlijk drijft.

HID Erica Slump

Erica Slump: Veiliger en duurzamer over de (vaar) weg

Bij Smart Mobility hebben we soms nog het beeld van experimenten en innovaties voor de toekomst. Maar het is juist ook nu al onderdeel van ons werk. Veiligheid staat daarbij voorop.

‘Smart Mobility is dagelijkse praktijk én toekomst’

Een recent tragisch ongeval maakt dit duidelijk. Op de A28 reed een spookrijder ruim 30 kilometer op de verkeerde rijbaan. Dit liep uiteindelijk verkeerd af. Een frontale botsing kostte beide bestuurders het leven. Een groot drama. Maar door de toepassing van Smart Mobility-innovaties zijn ook levens gered. Automobilisten werden via hun navigatiesysteem gewaarschuwd door serviceproviders die de informatie van onze verkeerscentrales kregen. Hierdoor gingen veel auto’s uit voorzorg op de vluchtstrook of in de berm staan.

Smart Mobility is dagelijkse praktijk én toekomst: er is ruimte voor experimenten samen met andere wegbeheerders. Met veiligheid en duurzaamheid als referentiekader werken we doorlopend aan nieuwe ontwikkelingen met als doel: zorgen voor een veiligere en duurzamere (vaar)weg.

Lennart Salemink, hoofd Smart Mobility DGMo

Lennart Salemink: Scherpe keuzes in het nu

Smart Mobility kán de wereld niet meer veranderen maar is de wereld aan het veranderen. En dat vraagt wat. Van de reiziger, maar ook van de wegbeheerder. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

‘Smart Mobility kán de wereld niet meer veranderen maar is de wereld aan het veranderen’

Een aansprekend voorbeeld van Hier en Nu is de Experimenteerwet voor zelfrijdende auto’s die in juli a.s. zal ingaan. Door samenwerking met Europese landen zorgen we ervoor dat straks de juiste informatie ook echt in-car komt.

Vergaand geautomatiseerd rijden is dan tot 60 kilometer in bepaalde omstandigheden toegestaan. Het is uit oogpunt van veiligheid en het toelaten van deze nieuwe generatie auto’s dus extra belangrijk om de komende jaren scherpe keuzes te maken bij het inrichten van onze wegen en bij de toelating van nieuwe technieken. Denk bijvoorbeeld aan navigatie. Zijn de borden op de weg leidend voor de bestuurder of is dat het navigatiesysteem? In bepaalde situaties is het cruciaal dat we elke weggebruiker bereiken, maar in andere situaties maakt de weggebruiker hier zelf een keuze in. Kortom: het wegbeeld zal onder invloed van deze ontwikkelingen veranderen en dat vraagt ook van ons als wegbeheerder nieuwe keuzes. Keuzes die vervolgens ook goed geborgd moeten zijn.

Dick Ottevanger, programmamanager Smart Mobility

Dick Ottevanger: Implementatie vraagt lef

We werken, samen met I&W, continu aan de vorming van het beleid over en de uitvoering van Smart Mobility. De afgelopen 3 jaar zijn we daarbij ook echt begonnen aan de implementatie van de kansrijke ontwikkelingen. Dit vroeg, en vraagt, om een gedegen aanpak en samenwerking over de bedrijfsonderdelen van RWS heen en met andere wegbeheerders.

‘Smart Mobility is hier en nu, dat is voelbaar’

Zo zien we dat de weg- en vaarweggebruiker nieuwe toepassingen steeds meer omarmt. Nieuwe informatiestromen worden al veel gebruikt, steeds meer verkeerslichten worden ‘intelligent’ gemaakt, we zijn gestart met de uitrol van intelligente wegkantsystemen voor de aansturing van onze matrixborden boven de weg en gebruiken inmiddels floating car data voor onze file-informatie. We mogen trots zijn op een groot aantal successen. Smart Mobility is hier en nu, dat is voelbaar. Het is nu tijd om echt door te pakken. Dat is soms best nog lastig. Wie pakt bijvoorbeeld de regie als het gaat om ontwikkelingen die vele dienstonderdelen raken? De techniek gaat snel maar aanpassing van wetgeving, als voorbeeld, is ingewikkeld en verloopt een stuk trager. Kortom: implementatie vraagt om doorzettingsvermogen en organisatiekracht.

Op de vraag waar Dick zich op verheugt antwoordt hij: ‘Elkaar meenemen, elkaar inspireren, van elkaar leren en doorpakken. We hebben zoveel kennis aan boord en ik merk het enthousiasme. De opbrengst van Smart Mobility implementeren: daar is lef en samenwerking voor nodig.’