Veiligheid op de weg heeft de hoogste prioriteit bij Rijkswaterstaat: voor de weginspecteur, de mensen die werkzaamheden uitvoeren aan de weg en voor de weggebruiker. In het C4-safety project worden weggebruikers in-car geattendeerd op wegwerkzaamheden of stilstaande voertuigen. Dit zijn situaties die om extra aandacht vragen van de automobilist. De bestuurders ontvangen een digitale melding, via de serviceproviders. De urgentie om deze veiligheidswaarschuwingen zo betrouwbaar mogelijk te maken, het proces te standaardiseren en de berichtgeving verder uit te bouwen is groot, omdat het aantal incidenten toeneemt. 

Het zijn helaas bekende problemen: bestuurders die afgeleid zijn in het verkeer, op het laatste moment invoegen of te hard rijden. Het geeft onveilige verkeerssituaties. Zeker als het gebeurt op een plek waar de weginspecteur een automobilist helpt met pech, of als er aan de weg gewerkt wordt. Om deze verkeerssituaties veiliger te maken, krijgt het naderende verkeer een veiligheidswaarschuwing zodat de bestuurder weet dat hij of zij extra alert moet zijn. En dat is nodig, want er gebeuren nog steeds ongelukken tijdens wegwerkzaamheden en met weginspecteurs. Soms is er alleen materiele schade, maar soms ook letsel.

Aanrijdingen per jaar

Afwijkende verkeerssituatie voor iedereen duidelijk

Vanuit de use-cases ‘weginspecteurs in actie’ en ‘wegwerkzaamheden’ werkt Rijkswaterstaat aan de veiligheid. De weginspecteurs zijn elke dag op de weg. Ze helpen onder meer bestuurders met pech in een situatie waar auto’s met hoge snelheid voorbijrijden. Een penibele situatie, zowel voor de gestrande bestuurder als voor de hulpverlenende weginspecteur (en bergers). Hetzelfde geldt voor de use-case ‘wegwerkzaamheden’. Wegwerkers werken in opdracht van RWS aan de weg. Door de werkzaamheden verandert de verkeerssituatie voor de weggebruiker. Rijstroken worden versmald of afgesloten. Het is belangrijk dat de bestuurder zijn rijgedrag hierop aanpast en de aanwijzingen opvolgt. Het project C4-safety richt zich erop om met digitale veiligheidswaarschuwingen in het voertuig (via smartphones of navigatiesystemen) de afwijkende verkeerssituatie voor iedereen duidelijk te maken en hierdoor de veiligheid te vergroten. 

Kritische situaties 


Er zijn enkele situaties waarin de veiligheid van de weginspecteur en de mensen die aan de weg werken extra kritisch is. Bijvoorbeeld bij het plaatsen en weghalen van een afzetting, of op het moment dat het rode kruis boven de weg nog niet actief is. 100 procent veiligheid bestaat hierbij niet (zo worden rode kruizen soms ook genegeerd), maar Rijkswaterstaat en de aannemers willen deze kritische momenten wel zo veilig mogelijk maken. RWS vind het belangrijk dit instrument breder in te zetten en de kwaliteit van de data verbeteren. Zo kunnen serviceproviders zoals TomTom of Flitsmeister de dienstverlening aan hun klanten verbeteren. Ook in Europa wordt het verplicht om deze berichten door te geven aan weggebruikers. Niet alle serviceproviders versturen op dit moment veiligheidswaarschuwingen. Dit komt doordat de kwaliteit van de data nog onvoldoende is en omdat de dataketen complex is.  Het is ook niet eenvoudig: bermmaaien, rijstrook afsluitingen, rijdende afzettingen, kort en langdurende werkzaamheden: het zijn allemaal werkzaamheden, die gecodeerd en gevalideerd moeten worden.  Als dit voldoet aan de kwaliteits- en securityeisen zullen steeds meer serviceproviders en autofabrikanten deze informatie afnemen en aanbieden. Zo kunnen weggebruikers erop vertrouwen dat het bericht juist is. In het C4-safety project wordt gewerkt aan deze standaardisering en kwaliteitsverbetering. 
 

Veiligheidswaarschuwingen zijn een belangrijke bouwsteen in de veiligheidspuzzel

Bouwsteen voor veiligheid


Veiligheidswaarschuwingen zijn niet de enige oplossing.  Geen heilige graal dus, maar wel een belangrijke bouwsteen in de veiligheidspuzzel. Als wegbeheerder geloven we erin dat digitale oplossingen de toekomst zijn. In het project hebben we het afgelopen jaar de technische mogelijkheden onderzocht. De volgende stap is het testen en uiteindelijk implementeren van het versturen van berichten in het operationele proces. Uiteraard monitoren we daarna in de praktijk hoe deze meldingen bijdragen aan de veiligheid voor iedereen op de weg.