Op 25 november sluiten we het convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 af met het festival Follow UP ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’. We presenteren de belangrijkste producten, vieren tien jaar lang samen werken aan bodem en ondergrond en kijken vooruit naar het vervolg. Het UP is klaar, maar de betrokken partijen werken samen verder aan een duurzaam gebruik en beheer van bodem en ondergrond.

Logo Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Ik heb de bodem en ondergrond sector zien transformeren naar een sector die de verbinding weet te maken met maatschappelijke opgaven.

Als programmamanager ben ik er trots op om te mogen laten zien wat de convenantspartijen gezamenlijk hebben bereikt. De bevoegde overheden hebben bijna 1300 spoedlocaties aangepakt. De afgelopen jaren heeft de sector op nationaal en regionale schaal een aantal complexe bodemkwaliteitsopgaven (zoals ‘diffuus lood’ en ‘PFAS/ZZS’) gezamenlijk aangepakt en manieren gevonden om die opgaven op een maatschappelijk verantwoorde wijze op te pakken. Hoe? Door elkaar te blijven opzoeken en samen te werken aan oplossingen, ook wanneer het spannend wordt en belangen niet altijd op één lijn liggen. We hebben 80 kennisprojecten financieel mogelijk gemaakt, er zijn meer dan 300 producten ontwikkeld ter ondersteuning van de decentrale overheden en we hebben ruim 30 (regionale) netwerken ondersteund.

Al die gezamenlijke activiteiten hebben impact gehad. Ik heb de bodem en ondergrond sector zien transformeren naar een sector die de verbinding weet te maken met maatschappelijke opgaven. Ik zie een sector die de noodzakelijk kennis in huis heeft voor de implementatie van de Omgevingswet. Een sector die bijna klaar is voor de overgang van saneren naar beheren.

Tijdens het festival op op 25 november vieren we de successen en blikken we vooruit. In de aanloop daar naartoe nemen we hierop een voorschot met de publicatie van dit e-magazine. Na 25 november bieden wij jullie het vervolg magazine aan als afsluiting. Ik wens jullie veel leesplezier en hoop hiermee te stimuleren dat de gezamenlijk ontwikkelde producten nog meer in de praktijk gebruikt zullen worden.
  
Corné Nijburg
Programmamanager Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Bekijk de kennisprojecten en regioprojecten op www.bodemconvenant.nl via: 

Kennisprojecten

Regioprojecten