Tien jaar samenwerken heeft veel opgeleverd: van netwerken waarin gezamenlijk uitdagingen worden opgepakt tot en met een enorme hoeveelheid producten die de decentrale overheden ondersteunen bij het oppakkken van hun opgaven. Tijdens het festival van 25 november kunt u verder kennis maken met deze netwerken en aan de slag gaan met deze producten. Het is geen ‘slotsymposium’, maar een opstap naar het vervolg van de samenwerking. Laten we de energie van het festival benutten als vliegwiel voor het vervolg van de samenwerking. Het uitvoeringsprogramma zal het estafette stokje doorgegeven aan de netwerken die verder gaan.

Laten we de energie van het festival benutten als vliegwiel voor het vervolg van de samenwerking.

Logo Follow UP

Het vertrekpunt voor dat vervolg is de notie dat we staan op het kantelpunt van saneren – ook al zijn we nog niet helemaal klaar – naar beheren. Daarvoor moeten we de verbinding verder versterken met de maatschappelijke opgaven en andere sectoren en aanpalende netwerken zoals klimaatadaptatie, bodemdaling, energie- en warmtetransitie en duurzame landbouw. Dit is dan ook de brede doelgroep van het festival.

We hebben gekozen voor een online festival. We starten ’s morgens met een online festivaltour met vlogs en video’s langs regionale projecten. We hebben een informatiemarkt die ook online te bezoeken is met presentaties van een groot aantal kennisproducten.

Vanaf 13.00 uur starten we het plenaire programma waarin we terugblikken op de afgelopen jaren van samenwerking en vooruitkijken naar de nieuwe fase waar bodem en ondergrond voor staan. Daarbij wordt onder andere een nieuwe TerrAgenda gepresenteerd en een doorkijkje gegeven naar de bestuurlijke afspraken Bodem en Grondwater die in de maak zijn. 

In de middag kunt u online deelnemen aan twee ronden met elk circa 12 parallelle workshops. U kunt hierbij samen aan de slag gaan met deskundigen uit verschillende sectoren.