Samen met de gemeente Rotterdam was Rijkswaterstaat van 15 t/m 18 januari gastheer van InfraTech 2019. Het Rijkswaterstaatpaviljoen vormde het podium voor ontwikkelingen en innovaties op het gebied van smart mobility, duurzame leefomgeving & circulair en het hoogwaterbeschermingsprogramma. Met de laatste Marktdag nog vers in het geheugen, werd dit keer een Rijkswaterstaat Update! georganiseerd.

Tijdens de Marktdag in september 2018 riep Rijkswaterstaat de markt op om mee te denken, met ideeën te komen, te innoveren en vooral samen de grote opgaven te lijf te gaan. Want die opgaven gaan ons allemaal aan. Hoe zorgen we de komende decennia voor veilige, robuuste en slimme infrastructuur? Hoe komen we tot een duurzame leefomgeving? Hoe creëren we samen met de markt optimale meerwaarde voor de samenleving? Kortom: hoe houden we Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar? Tijdens en na afloop van de september-Marktdag werd er massaal gereageerd op deze oproep. InfraTech 2019 was dan ook een uitstekend moment voor een Rijkswaterstaat Update!.

Goede voorbeeld

Tijdens de opening van InfraTech vertelt Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, dat ook marktpartijen onderschrijven dat het tempo voor innovatie omhoog moet. Dat de markt de uitdaging aangaat, blijkt uit de reacties die de oproep in september teweegbracht. Maar er moet ook iets tegenover staan: een duidelijk perspectief, flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie. Maar ook het goede voorbeeld geven, lef tonen en goede initiatieven op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulariteit belonen. Ook als ze dankzij de nieuwe Omgevingswet uit onverwachte hoek komen.

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, aan het woord tijdens de Rijkswaterstaat Update!

‘We zijn anders gaan praten met de markt’

Urgente opgave

Er wordt stevig geïnvesteerd in een veilige, robuuste en slimme infrastructuur. Er ligt een ambitieuze en urgente opgave voor ons. Tientallen bruggen, sluizen, tunnels en viaducten moeten we verjongen, vernieuwen en verduurzamen. ‘We zijn anders gaan praten met de markt,’ vertelt Jessie van der Linden, directeur inkoop en contractmanagent bij Grote Projecten en Onderhoud (GPO) van Rijkswaterstaat, tijdens de Rijkswaterstaat Update!. ‘We hebben van marktpartijen teruggekregen dat ze tijdig en projectoverstijgend bij deze opgave betrokken willen worden. Dat vraagt om een duidelijk perspectief voor de lange termijn, zodat marktpartijen hun investeringen en strategie daarop kunnen aanpassen.’

Goudmijn aan data

Tegelijkertijd gaan data en informatievoorziening enorm helpen bij het verbeteren en toekomstbestendig maken van onze infrastructuur. Niet alleen door Rijkswaterstaat, maar ook door marktpartijen. ‘Rijkswaterstaat bezit een goudmijn aan data. Open data,’ aldus Peter den Held, directeur Ontwikkeling Services bij Rijkswaterstaat. ‘Dit betekent dat marktpartijen er ook gebruik van kunnen maken. Graag zelfs!’ Het verzamelen van data uit wegen en kunstwerken zorgt voor meer voorspelbaarheid van beheer. Ook speelt het een rol bij drempelvrij reizen en de geïntegreerde mobiliteit van de toekomst. ‘We hebben in Nederland een prachtig wegennet’, stelt Jan Brink, landelijk programmamanager smart mobility. ‘We zijn nummer 1 van Europa en nummer 4 in de wereld. Om die positie vast te houden, moeten we sneller innoveren. En dat is een hele puzzel. 1 ding is zeker: smart mobility doe je nooit alleen.’

Concurrentiepositie

In 2030 wil Rijkswaterstaat volledig klimaatneutraal en circulair werken. Peter Struik, hoofdingenieur-directeur Duurzaamheid en Leefomgeving, vertelt dat Rijkswaterstaat de ontwikkeling en opschaling van innovaties stimuleert. ‘Bijvoorbeeld in onze rol als launching customer en in onze aanbestedingen. We belonen koplopers op het gebied van duurzaamheid en stellen tegelijkertijd strengere eisen aan de maximale milieu-impact om ook het peloton mee te nemen. Dit kan alleen met de markt. En ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid nodig is voor je concurrentiepositie op lange termijn.’

Goede gesprek

Mario Penzen, directeur bedrijfsvoering en inkoop van de corporate dienst van Rijkswaterstaat, vult aan: ‘We moeten de markt meenemen in onze ambities en samen het goede gesprek blijven voeren over de weg daarnaartoe. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor het realiseren van onze afspraken om in 2030 volledig circulair te werken. We moeten elkaar scherp houden en elkaar blijven uitdagen om steeds de volgende stap te zetten in de ontwikkeling die we samen doormaken. Goed voorbeeld doet goed volgen en laten we elkaar blijven uitdagen. Er is lef nodig. Niet alleen om te innoveren, maar ook om af te wijken van de bestaande paden. Als Rijkswaterstaat geven we hier ruimte aan, want alleen dan realiseren we in gezamenlijkheid onze doelen voor 2030.’