Een cijfer geven voor duurzaamheid, kan dat? Jazeker! Met de methode DuboCalc kunnen de verschillende milieueffecten van een object in beeld worden gebracht. Werken met deze rekenmethode raakt steeds meer ingeburgerd, ook in projecten van Rijkswaterstaat. Afgelopen najaar is er een nieuwe en verbeterde versie verschenen.

Wie duurzaam wil inkopen en aanbesteden, zoekt naar middelen om dat concreet en hanteerbaar te maken. Met de methode DuboCalc kunnen de milieueffecten worden berekend van een materiaal, een bouwwerk of -methode. Ook de impact op het klimaat komt in beeld. In het najaar van 2018 is een nieuwe en verbeterde versie verschenen.

Ervaringen verwerkt

In de nieuwe versie heeft Rijkswaterstaat de ervaringen van de afgelopen jaren verwerkt, zo vertelt Martijn Lommers, duurzaamheidsadviseur bij Rijkswaterstaat. ‘Daarbij gaat het niet alleen om de ervaringen van projecten, adviesbureaus en aannemers, maar ook van inkoop- en contractexperts, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Samen met onze collega’s van de vereniging van Lead Auditors hebben we voor de update een nieuwe rekenmodule, een aanbestedingsleidraad, proceseisen en een protocol gemaakt.’

Beter toetsen

Wat is er dan precies veranderd? ‘De nieuwe versie is minder vrijblijvend in de uitvoeringsfase’, legt Lommers uit. ‘We hebben preciezer omschreven wat een opdrachtnemer moet rapporteren en hoe hij dat moet doen. Daarmee leg je de afspraken beter vast en schep je duidelijkheid.’ Nieuw is ook dat de opdrachtnemer een deelmanagementplan moet maken. ‘Het is niet meer zo dat we na een jaar eens gaan kijken hoe het er eigenlijk voor staat. We kunnen nu beter toetsen. En dat geeft ook weer meer mogelijkheid om te sturen.’ De markt is er blij mee, daar is Lommers van overtuigd. ‘Wij zorgen hiermee voor een meer gelijke behandeling in de uitvoering. En de opdrachtnemer weet zo beter waar hij aan toe is.’