Geef de opdrachtnemer de leiding, zodat zijn expertise optimaal kan worden benut. Dat is de kern van de Best Value-aanpak. Bij het project ‘Aanleg overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk’ passen Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV deze aanpak toe.

Op de Boven-Rijn en Waal tussen de Duitse grens en Tiel is een tekort aan overnachtingsplaatsen. Daarom heeft Rijkswaterstaat in 2017 de bestaande haven Lobith nabij Tuindorp gemoderniseerd. Daarnaast wordt er een nieuwe haven gebouwd in de Beijenwaard bij Spijk. Tot zover niets nieuws onder de zon. Maar hóe Rijkswaterstaat tot die nieuwe overnachtingshaven komt, dat is andere koek. Samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV wordt aan de hand van de Best Value-aanpak een intensief samenwerkingsproject gedraaid. In gesprek met Marc Jacobs, contractmanager bij Rijkswaterstaat, en Richard Lodeweges, contractmanager bij Royal HaskoningDHV.

Meer weten over Best Value? Bekijk de animatie over deze aanpak.

Waarom is er bij dit project voor de Best Value-aanpak gekozen?

Marc Jacobs (MJ): ‘Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste is het project een samenwerkingspilot. Daarnaast voeren we de opdracht uit met een compact Rijkswaterstaatteam. Gevolg: we hebben besloten om alle ondersteunende activiteiten – techniek, omgeving, contractmanagement en projectbeheersing – integraal en disciplineoverstijgend uit te besteden aan 1 ingenieursbureau. Hierbij gaat het om álle projectfases: van voorbereiding en aanbesteding tot begeleiding van de realisatie en overdracht naar beheerders. De Best Value-aanpak paste heel goed bij deze uitgangspunten.’

‘De rol van Rijkswaterstaat beperkt zich tot beheersen, besluiten en betalen’

Kunnen jullie de Best Value-aanpak beschrijven?

MJ: ‘Bij Best Value besteedt Rijkswaterstaat de opdracht uit aan de best beschikbare partij, in dit geval aan Royal HaskoningDHV. We vertrouwen op hun vakkennis en geven hen alle ruimte om het project naar eigen inzicht uit te voeren. De rol van Rijkswaterstaat beperkt zich tot beheersen, besluiten en betalen.’
Richard Lodeweges (RL): ‘Wij waren meteen enthousiast! Niet alleen vanwege de integraliteit en de grootte van de opdracht, maar vooral ook vanwege het Best Value-aspect. Als ingenieursbureau zijn we vaak alleen verantwoordelijk voor de “stenen”, maar niet voor het “cement”. Dat is bij dit project juist wél het geval. En dat maakt het niet alleen uitdagend, maar ook enorm interessant – voor onze hele organisatie én de betrokken medewerkers.’

Jullie zijn 2 jaar geleden van start gegaan met de samenwerking. Hoe ging dat in zijn werk?

RL: ‘Bij zo’n intensief en langdurig project als het onze – we werken 5 jaar lang samen – moet je elkaar eerst goed leren kennen. Daar moet je in investeren. Praktisch gezien betekent dit dat we 1 projectteam hebben gevormd, met ieder zijn eigen rol. Dit hebben we “TeamSpijk” gedoopt. Op dinsdagen hebben we onze gemeenschappelijke projectdag en werken we op locatie bij Rijkswaterstaat in Arnhem. En als we elkaar vaker willen zien, zoeken we elkaar net zo makkelijk op.’
MJ: ‘Ook hebben we elke week een benen-op-tafel-moment, waarbij we het project informeel – zonder verslaglegging – met elkaar doornemen. Zo creëren we wederzijds begrip en inzicht en weten we waar we aan moeten werken.’

Marc Jacobs (links) en Richard Lodeweges (rechts): 'We durven onszelf kwetsbaar op te stellen en zijn transparant en duidelijk'

‘De integraliteit en de andere manier van werken bij dit project, is ontzettend leuk en leerzaam’

Wat zijn belangrijke leerpunten uit de afgelopen 2 jaar?

MJ: ‘Bij de Best Value-aanpak werk je volgens een niet-traditionele rolverdeling. Concreet gezegd: Royal HaskoningDHV is in de lead en wij moeten hen in staat stellen deze rol op te pakken. Als opdrachtgever moet je dus op je handen zitten en niet actief gaan sturen. Het stellen van kritische vragen en het aanreiken van risico’s is iets wat niet altijd vanzelf gaat. Soms moet ik de bal terugkaatsen en tegen Richard zeggen dat ik een advies verwacht met een afweging van de verschillende mogelijkheden. Zodat ik uiteindelijk een besluit kan nemen.’
RL: ‘Daar hebben we inderdaad erg aan moeten wennen. Waar houdt de rol van Rijkswaterstaat op en waar begint onze rol? Hoe benut je elkaars expertise zo optimaal mogelijk? Vertrouwen is daarbij erg belangrijk. En dat moet je verdienen. Hoe? Ten eerste door te leren van andere projecten en deze ervaringen hier in de praktijk te brengen. Maar ook door de grondige selectieprocedure, waarbij we hebben geïnvesteerd in transparantie en interesse in elkaar. En tot slot door onszelf te laten begeleiden door Best Value-experts van zowel Rijkswaterstaat als Royal HaskoningDHV. Door tijdens Best Value-bijspijkermomenten praktijkcases te behandelen, voorkomen we olifanten in de kamer.’

Wat willen jullie collega’s bij Rijkswaterstaat en marktpartijen die ook volgens de Best Value-aanpak willen werken meegeven?

RL: ‘De integraliteit en de andere manier van werken bij dit project, is ontzettend leuk en leerzaam. Wel vraagt het om drive, een open houding en investering in een intensieve samenwerking. Dat hebben we als TeamSpijk succesvol weten neer te zetten. Daar ben ik heel trots op.’
MJ: ‘We durven onszelf kwetsbaar op te stellen en zijn transparant en duidelijk. Zo bouwen we aan vertrouwen. Nog een belangrijke factor: toon oprechte interesse en ben je bewust van elkaars belangen. Zo maak je samen een succes van de Best Value-aanpak.’