Tijdens de Marktdag van 2019 heeft Rijkswaterstaat het Innovatieloket gepresenteerd. Via dit loket kunnen marktpartijen eenvoudig nieuwe innovatievoorstellen indienen, zodat we innovaties snel kunnen omarmen, doorontwikkelen en toepassen.

'Via 1 ingang kunnen marktpartijen nu hun innovatievoorstellen indienen'

‘Het innovatietempo moet omhoog’, zo luidde de oproep van Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, tijdens de Marktdag van 2018. De complexiteit van de opdrachten en de eisen voor duurzaamheid, circulariteit en datagebruik betekenen dat Rijkswaterstaat en markt samen het werk zo slim mogelijk moeten uitvoeren. Een jaar later start Rijkswaterstaat het Innovatieloket.

Nieuwe innovatievoorstellen

‘Vanuit de markt kregen we het signaal dat het voor hen niet altijd duidelijk was waar zij met hun innovaties terecht konden’, vertelt Henk Senhorst van het Innovatieloket. ‘Daar hebben we werk van gemaakt door een beginpunt voor innovaties te creëren.’ Via 1 ingang kunnen marktpartijen nu hun innovatievoorstellen indienen. Een team van experts beoordeelt de innovaties op een eenduidige en transparante manier. De innovatievoorstellen worden vooral langs de lat van techniek en haalbaarheid gelegd. Is het een kansrijk voorstel, dan wordt de indiener begeleid tijdens het vervolgtraject. Het Innovatieloket slaat ook informatie op die succesvolle innovaties gemeenschappelijk hebben. Deze informatie wordt geanalyseerd en gedeeld binnen Rijkswaterstaat en met marktpartijen, waardoor het innovatietempo omhoog kan.

Meer weten? Ga naar het Innovatieloket.

Welke innovaties zoeken we?

Rijkswaterstaat is met name geïnteresseerd in innovaties voor een duurzame leefomgeving en circulaire economie, duurzame mobiliteit en het gebruik van meer data en ict. Bovendien is er behoefte aan innovaties die kunnen worden toegepast bij de vervanging en renovatie van bruggen, tunnels en sluizen. Een aantal van deze grote opgaven is al doorvertaald naar concrete innovatieopgaven. Zo worden innovaties uit de markt gezocht op het gebied van duurzaam beton, duurzame inrichting van het hoofdwegennet, detectie bij beweegbare bruggen en duurzame geleiderails.