Hoe kunnen we de risico’s van grondverzet in projecten beter beheersen? Met die vraag in het achterhoofd gingen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen aan de slag. Het resultaat: de website mindergrondrisico.nl.

Bij grote projecten komt vaak veel grondverzet kijken en speelt de kwaliteit van die grond een grote rol. Dit kan tegenvallers in GWW-projecten veroorzaken. Reden is dat de grondsamenstelling tijdens de uitvoering vaak voor verrassingen zorgt. Denk hierbij aan vervuiling, explosieven, archeologische vondsten, kabels en leidingen en aan zaken als draagkracht en erosiebestendigheid van vrijkomende klei. Ook uit de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier komt dit naar voren. Om deze risico’s beter te beheersen, hebben Rijkswaterstaat en marktpartijen samen in kaart gebracht hoe grondrisico’s – in de breedste zin – geminimaliseerd kunnen worden en hoe grondverzet in één keer goed kan worden uitgevoerd. De website mindergrondrisico.nl is het veelbelovende resultaat.

mindergrondrisico.nl

‘Het is een website met concrete hulpmiddelen’

Eendrachtige samenwerking

Alle betrokken partijen roemen de eendrachtige samenwerking bij de totstandkoming van de website. Advies- en ingenieursbureau Lievense begeleidde het project. Volgens algemeen directeur Eric van den Broek is het mooie van mindergrondrisico.nl dat het een website is met concrete hulpmiddelen. ‘Variërend van een stappenplan tot allerlei “gereedschappen” om de stappen met goed gevolg te doorlopen. Heel praktisch allemaal.’ Van den Broek geeft een compliment aan alle partijen die hun steentje hebben bijgedragen. ‘Het is niet gemakkelijk geweest om een lastig onderwerp als grondverzet en de bijkomende risico’s op tafel te houden en samen naar een concreet resultaat toe te werken. Ik ben heel trots dat we hier met z’n allen zo goed in zijn geslaagd.’

Werken volgens de Marktvisie

Henrik Hooimeijer, directeur techniek en technisch management bij Rijkswaterstaat, heeft zich als ambassadeur verbonden aan de website mindergrondrisico.nl. ‘De passie en volharding waarmee Rijkswaterstaat en marktpartijen aan dit project hebben gewerkt, spraken me enorm aan. Net zoals het geloof dat het grondverzet met deze website beter geregeld wordt.’ Hooimeijer roemt het feit dat de ontwikkeling van mindergrondrisico.nl heeft geleid tot betere verhoudingen binnen de sector. ‘Deelnemers voelen zich gehoord, ze zien zichzelf als gelijkwaardige partners binnen de grondverzetketen. Een prachtige manier van inhoud geven aan werken volgens de Marktvisie.’ Als ambassadeur wil Hooimeijer er vooral voor zorgen dat de website écht gebruikt gaat worden. ‘Er zitten zo veel mogelijkheden aan deze oplossing. Het is niet alleen een stappenplan en een toolkit, maar ook een naslagwerk waarin alle kennis van markt en overheid bij elkaar is gebracht. Maak er gebruik van, pas het toe in de dagelijkse praktijk en breng het tot leven!’

‘Het is goed dat we als sector samen hebben doorgepakt’

Doorpakken

Een van de marktpartijen die actief aan de ontwikkeling van de site heeft bijgedragen is Ploegam. Voor Martin Egas, directeur innovatie, was dat vanzelfsprekend. ‘Bij de Ruimte voor de Rivierprojecten waaraan wij hebben gewerkt, bleek steeds weer dat grondverzet aanleiding gaf tot problemen. Dit heeft zowel de markt als Rijkswaterstaat veel geld gekost. Daarom is het goed dat we als sector samen hebben doorgepakt.’ Egas is dik tevreden met het resultaat. ‘Met het stappenplan en de toolkit van mindergrondrisico.nl breng je grondrisico’s zo vroeg mogelijk samen in kaart. Zo voorkom je problemen in een later stadium. En mochten er toch problemen ontstaan, dan biedt het stappenplan handvatten om er samen goed mee om te gaan.’

‘Het mooie is dat het project tot wederzijds begrip heeft geleid’

Wederzijds begrip

Ook het bedrijf GMB nam actief deel aan de ontwikkeling van de website. Algemeen directeur Gerrit Jan van de Pol stelt dat iedereen een enorme drive had om de risico’s van grondverzet te beperken. ‘Dat komt natuurlijk ook omdat we de gevolgen allemaal aan den lijve hebben ondervonden tijdens het programma Ruimte voor de Rivier.’ Waar is hij het meest trots op? ‘Het mooie is dat het project tot wederzijds begrip heeft geleid. We zijn er nu allemaal van doordrongen dat het zich loont om in projecten vroeg met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de benodigde bodemgegevens. En we hebben dit ook goed in het stappenplan op mindergrondrisico.nl verwerkt. Pure winst.’ Volgens Van de Pol is de website ook een goede kennisbron voor iedereen die met grondrisico’s te maken heeft. ‘De website bevat de gebundelde kennis van markt en overheid en is daarmee ook een soort studieboek.’ Hij hoopt dat de website veelvuldig gebruikt gaat worden. ‘En mochten er vragen zijn, stel die vooral aan ons via info@mindergrondrisico.nl. Wij geven graag tekst en uitleg.’