Rijkswaterstaat staat voor een grote vervangings- en renovatieopgave en wil de markt hier vroegtijdig bij betrekken. Tijdens een marktconsultatie in juni 2019 gingen Rijkswaterstaat en bedrijven uit de techniek en installatiesector hierover met elkaar in gesprek.

De markt is niet langer puur een leverancier, maar vooral ook een meedenkende partner

Hoe kunnen we het beste invulling geven aan de immens vervangings- en renovatieopgave waar Rijkswaterstaat voor staat? Die vraag wil Rijkswaterstaat graag samen met de markt tackelen. Belangrijkste uitgangspunt: vroeg in het proces sparren met partners, om zo samen tot de slimste, snelste en beste oplossingen te komen. Daarbij is de markt niet langer puur een leverancier, maar vooral ook een meedenkende partner.

Cool en sexy

Een van de vragen die tijdens de marktconsultatie naar voren kwam, is dat er ontzettend veel te doen is, waarbij extra capaciteit noodzakelijk lijkt. Maar hoe kun je de vakmensen van de toekomst interesseren voor Vervanging en Renovatie? Dat zijn immers niet de toverwoorden die de harten van bijvoorbeeld jonge ingenieurs sneller doen kloppen. De slag naar cool en sexy maken, daar ligt een uitdaging. Aan de andere kant: jongeren houden van complexe vraagstukken en dan word je bij vervanging en renovatie eigenlijk heel goed bedeeld.

Ervaring opdoen

Marktpartijen en Rijkswaterstaat leggen tijdens de marktconsultatie waardevolle bouwstenen voor de verdere uitwerking van hun partnerschap. De grote opgave zou in ieder geval ook mogelijkheden moeten bieden voor jonge, onervaren vakmensen, zeker omdat er op lange termijn een tekort dreigt aan specialisten die dergelijke complexe opdrachten kunnen uitvoeren. Kijk daarom bij de gunning niet alleen naar eerder opgedane ervaringen en proceskennis, zo krijgt Rijkswaterstaat als advies mee. Geef ook talentvolle, ambitieuze marktpartijen de gelegenheid om waardevolle ervaring op te doen.

Bekijk de video over de marktconsultatie