Niet op een controlerende manier met elkaar samenwerken, maar openstaan voor de ander. Dé manier voor omgevingsmanagers Sandra van Dijk van ’t Velde, Jeroen de Bode en Abe Schuring om het project ‘Aanleg overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk’ tot een succes te maken. ‘We hebben alle 3 de tik dat we de dingen heel goed willen doen.’

Sandra van Dijk van ’t Velde, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

In de Beijenwaard bij Spijk legt Rijkswaterstaat zo’n 50 nieuwe overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers aan. Zo moet het tekort aan plaatsen tussen de Duitse grens en Tiel worden opgelost. In het project wordt de Best Value-aanpak toegepast, een samenwerkingspilot waarbij de 3 omgevingsmanagers als 1 team samenwerken: Sandra van Dijk van ’t Velde namens Rijkswaterstaat, Jeroen de Bode namens Royal HaskoningDHV en Abe Schuring namens Boskalis Nederland. Deze samenwerking loopt erg goed en vooral heel organisch, stelt de laatste. ‘Formeel rapporteer ik aan Jeroen en Jeroen aan Sandra. Maar dankzij onze goede samenwerking, weten we elkaar sowieso wel te vinden. Dan schakel ik direct met Sandra of zij met mij. Dat de lijnen zo kort zijn, werkt heel prettig.’

‘Dankzij deze manier van werken zitten we allemaal heel dicht op de praktijk’

Jeroen de Bode , omgevingsmanager Royal HaskoningDHV

Met elkaar meedenken

Bijzonder aan de Best Value-aanpak is dat de opdrachtnemer – in dit geval Royal HaskoningDHV – de leiding heeft. Zo wordt de expertise van het advies- en ingenieursbureau optimaal benut. Van Dijk van ’t Velde licht dit toe: ‘We houden in het project allemaal in het achterhoofd dat Jeroen formeel degene is die de lijnen uitzet en de plannen en ideeën heeft. Daarover overlegt hij met Abe. Samen gaan zij erover wat, hoe en wanneer we iets gaan doen. Ik blijf daarbij op de achtergrond. Maar doordat Jeroen en ik elkaar makkelijk vinden, maakt hij me wel deelgenoot van hun plannen, waardoor ik kan meedenken en zeggen wat ik ervan vind.’ Alle 3 vinden ze het prettig dat dit niet op een controlerende manier gaat. Van Dijk van ’t Velde: ‘We denken met elkaar mee en stellen elkaar vanuit die optiek de vraag: heb je daar en daar aan gedacht? Natuurlijk verliezen we de formele lijnen niet uit het oog: we doen een pilot met de Best Value-aanpak en volgen daarbij de geijkte paden, dat is immers de weg van de besluitvorming. Maar de prettige samenwerking maakt dat we over alles heen makkelijk met elkaar kunnen praten.’

Van links naar rechts: Abe Schuring, Sandra van Dijk van 't Velde en Jeroen de Bode
Abe Schuring, omgevingsmanager Boskalis Nederland

Schoon beeld

Waar Jeroen de Bode formeel de opdrachtgever is van Abe Schuring, ziet deze in de praktijk Sandra van Dijk van ’t Velde ook als dusdanig. ‘Ik beschouw Sandra als de collega van Jeroen’, zegt Schuring. ‘Zij zijn samen mijn opdrachtgever. Waarbij Jeroen mijn aanspreekpunt is.’ Hij geeft nog een ander voorbeeld. ‘Elke derde donderdag van de maand komen de toekomstig beheerders van de haven samen voor het beheerdersoverleg; Jeroen neemt daaraan deel. Als hij input nodig heeft, bijvoorbeeld over hoe we ervoor staan met het werk, vraagt hij me in de bouwkeet om een korte toelichting. Dat werkt perfect.’ De Bode vult aan: ‘Het unieke van onze hechte samenwerking is dat we – doordat Abe de informatie van buiten naar binnen brengt – als beheerders en ambtelijke beheerdersgroep hetzelfde, ‘schone’ beeld hebben. Dankzij deze manier van werken zitten we allemaal heel dicht op de praktijk.’

Helder wie wat doet

Van de 3 omgevingsmanagers is De Bode vanaf het begin bij het project betrokken, nu 5 jaar geleden. De anderen zijn later ingestroomd. ‘Sandra is halverwege ingestapt’, vertelt De Bode. ‘We zijn toen begonnen met 2 uur langs de Rijn te lopen, om op een andere manier – buiten kantoor – kennis te maken. En toen Abe startte, konden we niet van hem verwachten dat hij wist wat wij in het voortraject allemaal al hadden gedaan. Daarom hebben we hem op weg geholpen en geïntroduceerd. We vertelden hem wie wat doet en hoe we elkaar het beste kunnen helpen. Een goede start kun je maar één keer maken, we vonden het dus belangrijk daar ruim aandacht aan te besteden. Vooral in zo’n bijzondere pilot.’

Elkaar helpen

‘Een goede start kun je maar één keer maken, besteed daar dus aandacht aan’

Ook belangrijk is elkaar vertrouwen geven. Van Dijk van ’t Velde: ‘Van begin af aan heb ik gezegd: Jeroen heeft zijn rol omdat hij verstand van zaken heeft. Dus daar ga ik van uit. Doordat ik het kan loslaten, is het voor mij makkelijker om samen te werken. Als je dat vertrouwen niet kunt geven, wordt het wel lastig.’ Schuring knikt instemmend: ‘Elkaar vertrouwen, heldere afspraken maken, een goede rolverdeling, duidelijk hebben wie in the lead is – het zijn allemaal zaken waarvan het heel belangrijk is dat iedereen ervan op de hoogte is. Ook is het goed om op je eigen terrein te blijven. Jeroen en ik praten over de omgevingsfactoren, maar als het over het contract gaat, houden we ons daar verre van – dat is Sandra’s verantwoordelijkheid.’

Digitaal museum

Een bijzonder resultaat van de Best Value-aanpak is de manier waarop de archeologische vondsten in de bodem zijn gepresenteerd. Van Dijk van ’t Velde: ‘Als project hadden we de opdracht om na te denken over hoe we alle bodemvondsten aan het publiek konden tonen. Er zijn namelijk veel archeologische objecten gevonden en de belangstelling daarvoor was groot. Royal HaskoningDHV kwam met 3 voorstellen en daarin had ik de rol van beslisser. Al sparrend met Jeroen heb ik gekozen voor het voorstel om de objecten volledig digitaal te tonen. Zo hebben we namelijk de mogelijkheid om ook geïnteresseerden buiten Spijk al het moois te laten zien én het project op de kaart te zetten.’

Bij de archeologische werkzaamheden die plaatsvonden voorafgaand aan en tijdens de aanleg van de overnachtingshaven Spijk zijn veel interessante objecten gevonden. Om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot deze objecten is er een digitaal museum ingericht. Van de verschillende vindplaatsen die terugkomen in het museum zijn de overblijfselen van een omsingelingslinie uit de Tachtigjarige Oorlog het meest bijzonder. Deze linies, die bestonden uit versterkingen en loopgraven of grachten, werden meestal rond steden aangelegd. De in Spijk aangetroffen resten maakten deel uit van een omsingelingslinie rondom de Schenkenschans, tegenwoordig op Duits grondgebied. Daarnaast werden veel restanten van een voormalige steenfabriek opgegraven. Meer weten? Bezoek dan het digitale museum via www.digitaalmuseumspijk.nl.

Feestje

Jeroen de Bode kreeg met zijn collega’s de formele opdracht om de online expositie op te zetten. De lancering van het digitale museum in het dorpshuis van Spijk op 29 juni 2022 deden de 3 gezamenlijk. Van Dijk van ’t Velde: ‘Dat was echt ons feestje. Jeroen verwelkomde de gasten, Abe schonk de koffie in, iedereen deed iets.’ Schuring vult aan: ‘We staan samen voor het project. Als de één een vraag kreeg die de ander kon beantwoorden, pakte die hem over. Ook hier vonden we elkaar helemaal.’ De Bode: ‘We hebben alle 3 de tik dat we de dingen heel goed willen doen; die drive maakt dat het vanzelf gaat. Ook met het digitale museum.’ De omgevingsmanagers benadrukken tot slot dat het project helemaal conform planning verloopt. Als alles blijft gaan zoals het nu gaat, is de overnachtingshaven eind 2023 gereed. Schuring: ‘Dit jaar staat in het teken van het grondwerk, volgend jaar draait het om de afbouw van de haven. Het verloopt allemaal voorspoedig.’