Rijkswaterstaat zoekt samen met zijn partners naar slimme oplossingen om werken aan de weg veiliger te maken. Een mooi voorbeeld is de Go-Barry. Rijkswaterstaat en aannemer Boskalis werken intensief samen aan de ontwikkeling van deze op afstand bestuurbare barrier: van de eerste schetsen tot de daadwerkelijke inzet bij complexe wegwerkzaamheden.

Thijs Hagedoorn, hoofduitvoerder Boskalis

Het idee voor de Go-Barry ontstond bij Thijs Hagedoorn, hoofduitvoerder bij Boskalis. Een meerijdende barrier was voor hem dé oplossing geweest voor de problemen waar hij tijdens werkzaamheden aan de Houtribdijk tegenaan liep. Hagedoorn ging ervan uit dat een mobiele barrier al lang bestond, maar tot zijn verrassing bleek dat niet zo te zijn. Samen met Rijkswaterstaat werkte hij de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van de Go-Barry.

Sjoerd Methorst, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

‘Zonder de Go-Barry hadden we de A2 ruim een week moeten afsluiten’

Jack Kusters, senior adviseur integrale veiligheid Rijkswaterstaat

Ei van Columbus

Na de eerste ideeën, schetsen en een prototype zijn inmiddels diverse pilots uitgevoerd, onder andere op de A9 en de A58. Ook is de Go-Barry ingezet bij werkzaamheden aan de Maasbrug op de A2 bij Wessem. ‘Voor ons was de Go-Barry het ei van Columbus’, vertelt Sjoerd Methorst, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. De werkzaamheden aan de Maasbrug stelden Methorst en het projectteam namelijk voor een ingewikkelde uitdaging. ‘De huidige betonnen barrier op de brug moest vervangen worden. Maar hoe voer je dat veilig uit, zonder het verkeer te veel te hinderen? De Go-Barry was het ontbrekende puzzelstukje om deze werkzaamheden veilig en vlot uit te voeren. Zonder de Go-Barry hadden we de A2 ruim een week moeten afsluiten. Alle andere opties waren onveilig of ernstig ontregelend voor het verkeer en de omgeving.’

Technisch hoogstandje

Volgens Jack Kusters, senior adviseur integrale veiligheid bij Rijkswaterstaat, heeft de Go-Barry zijn meerwaarde bij de werkzaamheden aan de A2 meer dan bewezen. ‘Dit project was de eerste keer dat we met de Go-Barry een rijdende barrier van 200 meter hebben ingezet. Dat is echt een technisch hoogstandje.’ Kusters geeft aan dat met de pilot bij de werkzaamheden aan de A2 meerdere doelen werden bereikt. ‘De belangrijkste is dat de wegwerkers continu achter een veilige, fysieke barrier werkten. Traditionele barriers hadden we elke avond en nacht moeten op- en afbouwen. Dat kost niet alleen veel tijd, maar brengt ook extra gevaar met zich mee. De Go-Barry reed tijdens de werkzaamheden mee, waardoor de situatie altijd veilig was. Ook hebben we de doorstroom voor de weggebruikers weten te behouden. In mijn ogen was de pilot een groot succes.’

Gezamenlijke drijfveer

Hagedoorn en Kusters werkten vanaf het eerste idee intensief samen aan de ontwikkeling van de Go-Barry. Hun gezamenlijke drijfveer was de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers. ‘Ik schrik elke keer weer van verhalen van wegwerkers waarin het bijna mis ging’, vertelt Hagedoorn. ‘Bijvoorbeeld omdat een automobilist door een open afzetting reed en ze nog net weg konden springen. Sommige wegwerkers waren vooraf wat sceptisch over de Go-Barry. Maar achteraf had iedereen dezelfde mening: achter zo’n barrier moet je willen werken en niet meer achter kegels.’ Dat is ook de wens van Kusters. ‘Mijn droom is dat wegwerkers nooit meer werken achter open afzettingen met kegels. De Go-Barry maakt dit mogelijk op plekken waar traditionele barriers niet geschikt zijn.’

De Go-Barry is op afstand bestuurbaar en kan zo veilig naar de juiste plek worden gereden.

Over de Go-Barry

De Go-Barry is een beweegbare barrier die gebruikt kan worden als een veilige afscherming van wegwerkzaamheden. De barrier bestaat uit losse onderdelen die aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot een lengte van 200 meter. Traditionele barriers zijn statisch en moeten verplaatst worden met behulp van groot materieel. De Go-Barry is op afstand bestuurbaar en kan zo veilig naar de juiste plek gereden worden. Ook kan de Go-Barry tijdens de werkzaamheden meerijden en rijstroken dynamisch afsluiten en vrijgeven. Door de inzet van de Go-Barry zijn werkvakken korter en gaat er minder tijd verloren aan het verplaatsen van barriers. Het grootste voordeel is dat de Go-Barry veel veiliger is dan een open afzetting van de weg met pionnen, ook wel kegels genoemd. Dat komt doordat de Go-Barry de werkzaamheden en de wegwerkers goed afschermt en zo een aanrijding kan voorkomen.

De 'wieltjes' onder de Go-Barry

Durven en doen

‘Iedereen binnen het project had de wil om er een succes van te maken’

Zowel Hagedoorn, Kusters als Methorst prijzen de samenwerkingsverbanden die bij de ontwikkeling van de Go-Barry zijn ontstaan. Hagedoorn: ‘Alle credits voor de rol van Rijkswaterstaat in dit traject. Daar waren diverse mensen die de Go-Barry echt omarmden en ervoor gezorgd hebben dat we er letterlijk de weg mee op konden. We hadden een gemeenschappelijk doel: een veilige werkomgeving. Als je elkaar daarin opzoekt, maken we het samen een stuk veiliger en efficiënter.’ Kusters sluit zich daarbij aan. ‘Iedereen binnen het project had de wil om er een succes van te maken. Van het projectteam op de A2, tot het bestuur van Boskalis dat durfde te investeren. Maar ook binnen Rijkswaterstaat was er support, al vroeg dat van ons wel een andere rol. Bijvoorbeeld op het gebied van het financieren van pilots en het doorlopen van certificeringstrajecten. We willen innovatie stimuleren en partijen met goede ideeën ondersteunen, zodat zij durven te ontwikkelen en investeren. Dat vraagt om creativiteit en samenwerking. Met de ontwikkeling van de Go-Barry hebben we daarin met succes een andere weg bewandeld.’

Beschikbaar voor andere bedrijven

Boskalis richtte voor de doorontwikkeling van de Go-Barry startup Travinci op, waardoor de innovatieve barrier ook beschikbaar komt voor andere bedrijven. Op dit moment bereidt Rijkswaterstaat samen met Travinci nieuwe pilotprojecten voor. Ook vinden er gesprekken plaats met andere aannemers. ‘Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat deze innovatie voor iedereen toegankelijk is’, vertelt Kusters. ‘Daarom stimuleren we dat ook andere aannemers de Go-Barry proberen in situaties waar geen veilig alternatief is.’ Ook Methorst ziet de Go-Barry graag vaker terug tijdens wegwerkzaamheden. ‘Niet alleen voor de wegwerker, maar ook voor de weggebruiker wordt de situatie tijdens wegwerkzaamheden een stuk veiliger. Dat is een win-winsituatie. Het mooie van deze uitvinding vind ik dat iedereen hem kan inzetten om de situatie op de weg veiliger te maken en hinder te voorkomen. Ik hoop dat we de Go-Barry in de toekomst vaker gaan tegenkomen bij werkzaamheden op en rond de weg.’

Meer weten over de Go-Barry? Bekijk de video over deze innovatie.