SAMENWERKEN MET PRORAIL

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 5

Hinderplanning brug Sluiskil: ‘Complexe puzzel gelegd’

We vernieuwen de installaties van de draaibruggen in Sas van Gent en Sluiskil en maken ze gereed voor bediening op afstand. Zo houden we de havens van Gent en Terneuzen ook in de toekomst goed bereikbaar. De hinder die met de werkzaamheden gepaard gaat, proberen we zo efficiënt mogelijk te plannen. Voor álle gebruikers: over weg, water en spoor.

Die planning maken we niet alleen. Dat doen we samen met alle weg- en vaarwegbeheerders. In dit artikel leggen omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, Annemieke van Woercom, en stakeholdermanager bij ProRail, Arjan Olsthoorn, uit hoe ze samen met havenbedrijf North Seaports de complexe puzzel hebben gelegd. En zo zijn gekomen tot een definitieve hinderplanning voor de brug bij Sluiskil.

Annemieke van Woercom, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat

'Voor de fietsers en voetgangers regelen we een veerpontje'

Wat gaat er precies gebeuren met beide bruggen?

Annemieke: ‘Rijkswaterstaat moderniseert de elektrotechnische installaties, besturingsinstallaties en hydraulische systemen, die ervoor zorgen dat de twee draaibruggen in het kanaal Gent-Terneuzen open en dicht kunnen draaien. Ook maken we beide bruggen op afstand bedienbaar, zodat we ze in de toekomst vanuit de nautische verkeerscentrale in Terneuzen kunnen besturen.’

Arjan: ‘Min of meer tegelijkertijd pakken wij als ProRail de treinbeveiliging aan van het goederenspoor over de brug bij Sluiskil. Zodat ook die straks op afstand bedienbaar wordt.’

Waarom is hinder tijdens de renovatie onvermijdelijk?

Annemieke: ‘Tijdens de ombouw van de draaibruggen nemen we de huidige installaties uit bedrijf. De bruggen kunnen dan in principe niet bediend worden. Voor die periode van uitvoering hebben we 2 mogelijkheden: of we bouwen de brug om als hij openstaat, zodat de scheepvaart kan passeren, maar het weg- en treinverkeer niet. Of we bouwen hem om in gesloten toestand, en dan kan juist de hoge vaart de brug niet passeren.’

Arjan Olsthoorn, stakeholdermanager bij ProRail

Hoe lossen jullie dat op bij de brug Sas van Gent?

Annemieke: ‘Het Kanaal Gent-Terneuzen is een belangrijke vaarroute en de scheepvaart omleiden is niet mogelijk. Daarom kiezen we er bij de brug in Sas van Gent voor om de grote ombouw in 3 aaneengesloten weken te realiseren in geopende toestand. Wegverkeer kan omrijden via de Sluiskiltunnel. Voor de fietsers en voetgangers regelen we een veerpontje. Alleen in de laatste paar dagen zal er enige hinder zijn voor de scheepvaart: dan moeten we de brug een aantal keer draaien, om de nieuwe systemen te testen.’

'Werken op het goederenspoor vraagt om internationale afstemming'

Wat maakt het plannen van de werkzaamheden aan de brug in Sluiskil zoveel uitdagender?

Annemieke: ‘Van de brug in Sluiskil maken niet alleen fietsers, voetgangers, automobilisten en schepen gebruik, maar ook goederentreinen. En die kun je net als de scheepvaart níet omleiden. Om schepen te laten passeren moet de brug openstaan en voor treinverkeer moet de brug juist dicht. Een stremming van 3 aaneengesloten weken voor een van beide gebruikers zou onmogelijk zijn, dus gingen we om tafel met ProRail en North Seaports om samen te zoeken naar een oplossing.’

Arjan: ‘Wij zijn als ProRail beheerder van het goederenspoor over de brug van Sluiskil. En je zou wellicht denken dat het gaat om een klein spoorlijntje in Zeeuws-Vlaanderen. Maar het gaat om een heel Europees netwerk dat daarop is aangesloten. We moeten daarom ook rekening houden met werkzaamheden aan het spoor in België en Nederland en dat vraagt om internationale afstemming.

Bovendien hebben wij capaciteitsafspraken met verschillende spoorvervoerders, waarin is vastgelegd op welke dagen en tijdstippen zij gebruik mogen maken van het spoor. Tot op de minuut, een heel jaar vooruit. Dat is Europa-breed geregeld en tot eind 2021 waren de capaciteitsrechten al in beton gegoten. Daarom moesten we de mogelijkheden bekijken vanaf 2022.’

'Een jaar vooruit is al op de minuut vastgelegd wanneer we gebruik mogen maken van het spoor'

Hoe lossen jullie dat op?

Annemieke: ‘Na een aantal overleggen met spoorgebruikers, hebben we gekozen voor een scenario waarbij we 4 weken de tijd nemen. Dat geeft ons de ruimte om in de laatste 3 weken de brug af en toe handmatig - met behulp van de noodmotor - te draaien.’

Arjan: ‘Tussen 1 en 28 maart 2022 zal Rijkswaterstaat het weg- en spoorverkeer 6 dagen aaneengesloten stremmen en vervolgens 3 weken met bloktijden werken voor het treinverkeer. Op maandag, woensdag en vrijdag is het spoor dan op gezette tijden beschikbaar voor het treinverkeer. En zo kunnen we de huidige capaciteit – van 70 tot 80 treinen per week – behouden.’

In hoeverre is er bij dit besluit ook rekening gehouden met de scheepvaart?

Annemieke: ‘De bloktijden voor de scheepvaart en het treinverkeer zijn goed op elkaar afgestemd. En aangezien iedereen belang heeft bij een brug die goed en betrouwbaar functioneert, proeven we hier begrip voor. Als een brug in storing valt, heeft één van de twee altijd pech. Nu zorgen we dat iedereen zich op de hinder kan voorbereiden.’

Dit jaar voeren we een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Zoals het aanleggen van kabels en leidingen, plaatsen van nieuwe buispaalcovers en installeren van verlichting. In de eerste helft van 2022 bouwen we beide bruggen om, volgens de huidige planning. Op de hoogte blijven? Bekijk dan regelmatig de informatiepagina Kanaal van Gent naar Terneuzen: bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent.

VIDEO: Hoe maak je van een draaibrug een slimme brug?

We moderniseren de bruggen bij Sluiskil en Sas van Gent. Daarmee maken we de bruggen een stuk slimmer zodat we alles op afstand kunnen regelen. Wat dit precies betekent? Merijn Doggen van Bright TV laat het zien.

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.

Draaibare brug