Vooruitblik

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 5

Vooruitblik op het baggeren van 6 havens bij de Oosterscheldekering

Met het grote onderhoud aan bruggen, sluizen, wegen en waterwerken, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat vaarweggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig op hun bestemming aankomen. In deze rubriek werpen we een blik op die toekomst en vertellen we meer over de baggerwerkzaamheden bij de Oosterscheldekering. Daar brengen we 6 havens weer op diepte.

Anne van Nijf , adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat

Nu: ondiepe vaargeulen en havens

Het gaat om de Noordland Binnenhaven, de Noordland Buitenhaven, de Jacobahaven, de Vluchthaven Neeltje Jans, de toegangsgeul Betonhaven en de Roggenplaathaven. ‘Door de werking van eb en vloed heeft zich in deze havens een steeds dikker wordende laag slib verzameld. Elk jaar wordt die laag gemiddeld zo’n 20 cm dikker en de bodem dus 20 cm hoger’, vertelt adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat, Anne van Nijf.

Het is nu bijna 20 jaar geleden dat de laatste baggerwerkzaamheden in de havens rondom de Oosterscheldekering hebben plaatsgevonden. ‘Gebruikers - zoals mosselkwekers, vissers en de pleziervaart - krijgen steeds vaker te maken met onvoldoende vaardiepte in de havens zelf en de geulen naar de havens toe. Sommige havens zijn alleen met hoogwater toegankelijk voor een beperkt aantal type schepen.’

'De havens zijn straks ook bij een laag getijde bereikbaar'

Straks: betere beschikbaarheid

We gaan de havens daarom weer op diepte brengen, zodat ze hun functie ook in de toekomst kunnen behouden. ‘Dat betekent dat 5 van de 6 havens op een niveau moeten komen van tussen de 7,0 m en 8,0 m beneden Normaal Amsterdams Peil (NAP). Voor de toegangsgeul naar de Betonhaven, geldt een minimale diepte van 4,0 m beneden NAP’, aldus de adviseur omgeving.

De huidige beperkingen kunnen dan worden opgeheven en de havens zijn dan ook bij een laag getijde bereikbaar. Zo kunnen de opdrachtnemers die onderhoud uitvoeren aan en in de omgeving van de Oosterscheldekering weer zonder beperkingen bij de noodzakelijke laad- en losvoorzieningen komen. En kunnen schepen en jachten weer gebruikmaken van de tijdelijke aanmeervoorzieningen.

‘We baggeren bijna 12.000 vrachtwagens vol'

Maar eerst: baggeren

‘In totaal baggeren we ongeveer 1,1 miljoen m³ slib uit de havens.’ Ter vergelijking: dat zijn bijna 12.000 volle vrachtwagens. ‘Kraanschepen of pontons met kranen halen de sliblaag van de bodem en verzamelen het materiaal in de zogenaamde splijtbakken. Duwschepen transporteren dit vervolgens naar de vooraf aangewezen verspreidingslocaties. Dit zijn 3 locaties in de Oosterschelde en 2 in de Voordelta, aan de zeezijde van de Oosterscheldekering.’

Deze locaties zijn voortgekomen uit een modelstudie naar de gevolgen van de verspreiding van baggerspecie voor de omgeving. Op basis van diezelfde studie én overleg met stakeholders hebben we besloten om de werkzaamheden te verdelen over 3 winters. ‘We werken steeds tussen 1 oktober en 31 maart en willen 2 havens per seizoen aanpakken. We beginnen met de meest urgente locaties: Vluchthaven Neeltje Jans en de toegang tot de Noordlandhavens.’

‘Hinder blijft beperkt’

De hinder blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beperkt. ‘In de gekozen verspreidingsstrategie en planning hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele vertroebeling in het water. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van helder water, zoals mosselkwekers, blijven de effecten daardoor minimaal. En omdat we in de winter werken, is er ook weinig hinder voor de pleziervaart.’

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.