Verschillende onderdelen van de bruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen bereiken het einde van hun levensduur. Om goed te weten welke onderdelen vervangen moeten worden of groot onderhoud nodig hebben, voert Rijkswaterstaat sinds 1 oktober grondige inspecties uit. De resultaten uit de inspecties gebruikt Rijkswaterstaat om te bepalen welk groot onderhoud zij vanaf 2025 gaat uitvoeren.

Arjen Francke, omgevingsmanager

Arjen Francke is omgevingsmanager bij het project. Hij legt uit wat er gebeurt: “We voeren inspecties uit aan totaal vier bruggen over het kanaal: de draaibrug Sluiskil, de draaibrug Sas van Gent en de twee bruggen over de Oostsluis in Terneuzen. Vorig jaar hebben we gewerkt aan de modernisering van de technische installaties van de draaibruggen en we hebben ze op afstand bedienbaar gemaakt. Vanaf 2025 voeren we onderhoud uit aan het civiele deel van de bruggen. Dan moet je denken aan de constructie van de brug zelf: de stalen draagconstructies, houten rijdekken en de betonconstructies.”

Voegovergangen en opleggingen

De voegovergang is het onderdeel van de brug dat zorgt voor de aansluiting tussen het brugdek en het wegdek voor en na de brug. Een oplegging is een steunpunt waar de brugconstructie op rust. Het is de verbinding die krachten overdraagt naar de ondersteunende constructie van de brug, bijv. pijlers en landhoofden.

Houten rijdek

Welke onderdelen geïnspecteerd worden? Arjen geeft een voorbeeld. “Beide draaibruggen, die van Sluiskil en Sas van Gent, hebben een hoofdrijbaan met aan beide kanten een parallelweg. De bruggen hebben een houten rijdek. De zuidelijke parallelbaan op de brug Sluiskil is plaatselijk in een slechte staat, en daarom al enige tijd afgesloten voor gebruik. Dat is een tijdelijke maatregel die nodig is tot het groot onderhoud van de brug. Tijdens het groot onderhoud gaan we de rijdekken repareren.” Arjen vervolgt: “Andere voorbeelden van onderdelen die we inspecteren zijn de stalen constructies, daarvan meten we vooral de dikte van het staal, of de voegovergangen en de opleggingen.”

Rijkswaterstaat inspecteert ook de onderdelen van de bruggen die zich onder water bevinden, zoals de betonnen pijlers, geleidepalen en aanvaarbuffers. Arjen legt uit hoe dat gaat. “Voor de inspecties onder water zetten we duikteams in. Die duikers zijn gespecialiseerd in het werken onder water. Bij dit soort werkzaamheden staat de veiligheid van de duikers altijd voorop. Tijdens de duikinspecties varen er geen schepen door het gebied waar gedoken wordt. Het duikgebied wordt afgeschermd met een begeleidingsschip.” Rijkswaterstaat inspecteert ook de onderkant van de brug. Arjen legt uit: “Om goed bij de onderkant te kunnen, werken we vanaf een stabiel drijvend ponton, met daar bovenop een hoogwerker op rupsbanden. De onderkant van de draaibruggen bestaat  voornamelijk uit staal. Vanuit de hoogwerker inspecteren  we de conditie van de stalen constructies. Met de inspectieresultaten weten we welke onderhoudsmaatregelen we moeten nemen om het staal in de juiste conditie te houden.”

Goede voorbereiding

“Of je de inspecties uitvoert met de brug open of gesloten; er is altijd hinder”

Tijdens de inspecties was er hinder voor de verschillende verkeersstromen op en onder de brug. Arjen legt uit wat daarbij kwam kijken: “We hebben hier te maken met verschillende soorten vervoer: de scheepvaart op het kanaal, het autoverkeer, fietsers en voetgangers op de weg. En over de draaibrug van Sluiskil rijdt ook de goederentrein. Of je de inspecties uitvoert met de brug open of met de brug gesloten; er is altijd hinder. We hebben tijdens de voorbereiding goed gekeken hoe we de werkzaamheden zo kunnen uitvoeren, dat de omgeving er zo min mogelijk hinder van heeft. Uiteindelijk voeren we de werkzaamheden steeds uit met één dag een open brug, en één dag een gesloten brug. Gelukkig konden we het pontje van Sluiskil inzetten tijdens de werkzaamheden, hierdoor konden bromfietsers, fietsers en voetgangers het water vlot oversteken.”

Toekomst

De inspecties zitten er inmiddels grotendeels op. Arjen: “We gaan de resultaten eerst goed analyseren. Vervolgens bepalen we welke onderdelen onderhoud nodig hebben en welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn. Een deel van de onderdelen reviseren we, een ander deel vervangen we. Hoe beter we nu weten wat de staat is van de bruggen, hoe beter we het groot onderhoud kunnen plannen en voorbereiden.”

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland.

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.