Vernieuwing van het bodem en ondergrondbeleid

Dit jaarwerkplan 2024 geeft op hoofdlijnen onze toekomstplannen weer en schetst daarnaast enkele ontwikkelingen. Eind 2022 zijn er nieuwe bestuurlijke afspraken tussen overheden gemaakt voor Bodem en Grondwater. Sinds 2022 werkt het Implementatieprogramma versterking bodemstelsel volop aan de adviezen voor verbetering en versterking van het stelsel tot kwaliteitsborging in bodembeheer. Dit programma levert in 2024 eindresultaten op en wordt dan afgerond. De beleidsprogramma’s Water en Bodem Sturend en Bodem en Ondergrond zijn inmiddels opgestart, evenals het Project Herijking bodemregelgeving. Aan al deze programma’s leveren we in 2024 beleidsondersteuning en capaciteit. En uiteraard zal het jaar 2024  vooral in het teken staan van beantwoorden van vragen over bodemregels in de Omgevingswet en ondersteuning bij de implementatie daarvan.

Professionele uitvoering wettelijke taken

Lees meer in hoofdstuk 1

Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond

Lees meer in hoofdstuk 2

Bodemkwaliteit en normdocumentcommissies

Lees meer in hoofdstuk 3

Voorlichting bodem en ondergrond

Lees meer in hoofdstuk 4

Grondwater en ondergrond.

Lees meer in hoofdstuk 5

Opkomende stoffen en PFAS

Lees meer in hoofdstuk 6

Klimaatadaptie

Lees meer in hoofdstuk 7

Aan de slag met de Omgevingswet

Lees meer in hoofdstuk 8

Kenniscentrum Ontplofbare oorlogsresten

Lees meer in hoofdstuk 9

Programmabeheer en totaaloverzicht

Lees meer in hoofdstuk 10