Terugblik 2020

Vanzelfsprekend is het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) in maart 2020 ook geconfronteerd met de maatregelen van COVID-19. Thuiswerken werd de nieuwe norm en dat bood zowel uitdagingen als kansen. Veel werkprocessen zijn aan de nieuwe situatie aangepast. Zo werden AMICE-instructies digitaal verzorgd en is als alternatief voor de LMA-contactdag gekozen voor een serie webinars.

2020 was een jaar van voorbereiding voor het LMA. Het project 20.01 'Voldoen aan wettelijke verplichtingen' is van start gegaan. En ook het MVC project waardoor AMICE bij de Rijkshuisstijl gaat aansluiten maakte vele stappen.

Natuurlijk gingen de normale werkzaamheden, soms in aangepaste vorm, gewoon door. De meldkamer en de helpdesk hebben veel vragen beantwoord en door onze adviseurs zijn er ook grote aantallen rapportages gemaakt. Ook hier zagen wij het effect van het thuiswerken. Het aantal aanvragen voor rapportage verzoeken nam met tientallen procenten toe. Dit en meer leest u in dit online magazine.

Veel leesplezier toegewenst!