Producten en diensten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in 2020 verschillende webinars gehouden. Het ging hier om trainingen voor toezichthouders en informatiebijeenkomsten voor het bedrijfsleven, gemeenten en provincies. In maart 2020 heeft het LMA een Strategische Quickscan opgeleverd voor alle omgevingsdiensten. Hierbij is voor het eerst ook gebruik gemaakt van gegevens van de Kamer van Koophandel (Kvk).

Producten

Strategische Quickscan
In maart 2020 heeft het LMA een Strategische Quickscan opgeleverd voor alle omgevingsdiensten. In deze strategische quickscan is voor het eerst gebruik gemaakt van de koppeling met de KvK. Dat is waardevol, want dan kunnen de omgevingsdiensten sectoren (SBI-codes in de KvK) met de rest van Nederland vergelijken. Op deze manier kan de afgiftes van afvalstoffen tussen heel Nederland en het eigen werkgebied per sector worden vergeleken. Voor strategische doeleinden kan dit relevante informatie opleveren.

Trainingen en webinars

Digitale trainingen en webinars wijziging besluit melden
COVID-19 heeft een grote invloed gehad op de manier waarop het LMA zich manifesteert richting toezichthouders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeenten en provincies.
In april 2020 is er gestart met de opzet van digitale trainingen voor toezichthouders om inzichtelijk te maken hoe zij zelfstandig in AMICE zaken kunnen opzoeken. Bij de eerste training waren er meer dan 100 deelnemers aanwezig. Later in het jaar zijn er nog kleinschaligere trainingen georganiseerd die ook allemaal digitaal verliepen.

In juni 2020 heeft het LMA voor het bedrijfsleven en de toezichthouders een webinar georganiseerd. Deelnemers kregen een toelichting op de wijziging van het besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen. Ook vertelden wij wat er, in verband met het voldoen aan de Handelregisterwet, op termijn allemaal gaat veranderen voor de meldingen bij het LMA. Tijdens deze webinars was er veel interactie tussen deelnemers wat goede inhoudelijke discussies opleverde.

Webinar voor provincies en gemeenten
In september 2020 heeft het LMA een webinar georganiseerd met de gemeente Amsterdam en de TU Delft. Met als doel het inzichtelijk maken wat de meerwaarde kan zijn van het gebruik van de meldgegevens van het LMA voor het bereiken van een circulaire economie. Dit was met name gericht op de provincies en gemeenten. De meldgegevens van het LMA laten tenslotte zien welke stromen wel en welke stromen nog niet circulair zijn. Dit is directe sturingsinformatie voor provincies en gemeenten. Ook deze bijeenkomst was erg goed bezocht.