Structurele activiteiten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voert een aantal structurele activiteiten uit. Zoals het verwerken van de meldgegevens, het beheren van het meldsysteem AMICE, het verzorgen van de communicatie naar de doelgroep en het afhandelen van rapportageverzoeken.

Meldkamer

In hoofdstuk 2 zijn de taken van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) uitgelegd. Een van de taken is het op snelle en efficiënte wijze verwerken van de meldgegevens. Dit gebeurt door de collega’s van de meldkamer. Zij nemen de meldingen in ontvangst, zoals het aanvragen van toegangsaccounts en verwerkersnummers en het afhandelen van helpdeskvragen.

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts
201920202021
Melder267364304
Handhaver208156152
Overig674
Geweigerd145162146
Totaal626689606
Brontabel als csv (117 bytes)
Afhandeling aanvragen om een verwerkersnummer
201920202021
Toegekend7790105
Afgewezen14911
Totaal9199116
Brontabel als csv (75 bytes)
Aantal verwerkte meldingen
201920202021
Papier10.03211.5747375
XML1.668.4041.689.8011.758.348
Webformulier213.789217.077237.811
Totaal1.892.2251.918.4522.003.534
Brontabel als csv (155 bytes)
Aantal in AMICE opgevraagde standaardrapportages
201920202021
Handhaver30.40830.60330.189
Melder11.71811.81612.601
Overig15200
Totaal42.27842.41942.790
Brontabel als csv (123 bytes)

Het aantal accounts die zijn aangevraagd tot toegang tot AMICE, is in 2021 lager dan de jaren daarvoor. Met name het aantal nieuwe melders is afgenomen, ten opzichte van eerdere jaren.

In 2021 zijn er meer dan 2 miljoen meldingen bij het LMA gedaan. Het aantal meldingen neemt al een langere tijd toe.
Het aantal schriftelijke meldingen is afgenomen. Dit komt omdat er een achterstand is ontstaan in het verwerken van deze meldingen.

Ook het aantal aangevraagde verwerkersnummers is aanzienlijk toegenomen van 99 in 2020 naar 116 naar 2021. In 2022 is dat  hoogst waarschijnlijk hoger: er zijn nog veel bedrijven die meldingsplichtig zijn, maar nog geen aanvraag hebben ingediend

AMICE

Het aantal verstoringen van AMICE in 2021 was vergelijkbaar met 2020. 15 in 2021 en 16 in 2020. Van deze verstoringen zijn 9 met hoge prioriteit en 6 met gemiddelde of met lage prioriteit behandeld. Een verstoring heeft een hoge prioriteit wanneer het meldproces verstoort wordt of AMICE onjuiste gegevens toont op rapportages of schermen. De incidenten met hoge prioriteit hadden betrekking op het niet beschikbaar zijn van AMICE door technische/netwerkstoring binnen RWS(4) en fouten die geconstateerd zijn na de introductie van de nieuwe User Interface van AMICE (5).

Communicatie

Op verschillende manieren onderhouden wij normaliter het contact met onze doelgroepen. Hieronder vallen onder andere de omgevingsdiensten en haar handhavingspartners, IPO, VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Nog een jaar digitaal
Begin 2021 begon er langzaamaan wat licht aan het einde van de tunnel te komen wat het thuiswerken betreft. Gezien de stand van zaken in het werkveld en het voorzichtige begin aan in kleine groepen weer samenkomen hebben wij ervoor gekozen om onze activiteiten voornamelijk digitaal te organiseren.

Trainingen
De overstap naar digitale trainingen hebben we in 2021 doorgezet. Vanwege de wisselende maatregelen was het op deze manier mogelijk om trainingen in te plannen en aan te bieden. Het ontbreken van de reisafstand als beperkende factor leverde ook dit jaar weer voordelen op met het aanbieden van trainingen en voorlichting.

Klanttevredenheidsonderzoek
Het LMA vraagt periodiek gericht feedback aan gebruikers over hoe zij AMICE en de dienstverlening daarbij ervaren. Dit klanttevredenheidsonderzoek is in oktober 2021 uitgevoerd, vergelijkbaar aan eerdere metingen in 2019, 2016. Het beeld is in de breedte positief. Specifiek handhavers en managers OD’s zijn positiever dan in 2019. Bij zowel handhavers, melders als managers van de OD’s oordeelt de meerderheid met een 8+ over de ondersteuning van het LMA.

Digitale LMA Contactdag
Omdat er ook in 2021 geen fysieke bijeenkomst georganiseerd kon worden heeft het LMA de jaarlijkse LMA Contactdag digitaal georganiseerd. Twee thema’s kwamen voorbij. Circulaire Economie in de Praktijk en Toezicht & Handhaving. Hier hebben wij onder andere besproken wat er op provinciaal niveau mogelijk met de AMICE gegevens om de Circulaire Economie aan te jagen. Ook de handhavende collega’s van de OD’s kwamen aan het woord. Door de dag digitaal te organiseren kon wij in deze thuiswerktijd ons ook weer presenteren richting onze achterban.

LMA Contactpersonendag
De LMA Contactdag is ooit begonnen om onze contactpersonen van de omgevingsdiensten te ontmoeten en het een en ander met hen te bespreken. Gedurende de tijd is de doelgroep breder geworden en de thema’s ook. In 2020 hebben wij met een groot deel van deze contactpersonen samengezeten in een werksessie. Medio 2021 heeft deze digitale bijeenkomst een vervolg gekregen om verder te werken aan openstaande actiepunten.

Rapportages

In 2021 heeft het LMA in totaal 245 rapportageverzoeken afgehandeld. Dat is een sterke afname ten opzichte van 2020 (toen het er nog 388 waren). Met name omgevingsdiensten hebben in 2021 minder verzoeken ingediend bij het LMA. In 2020 werden er nog 231 rapportages opgevraagd door omgevingsdiensten, in 2021 waren het er 102 rapportages.

De uitsplitsing hiervan leest u in de tabel hieronder.

Afgehandelde rapportageverzoeken

Afgehandelde rapportageverzoeken
BedrijfInspectieProvincie of gemeenteODTotaal
Maatwerk rapportages33291743122
Voorbereidingsrapportage235982
E-PRTR4141
Totaal745217102245
Brontabel als csv (169 bytes)

Doelgroep 2021

Zoals al aangegeven is er een sterke afname van het aantal rapportageverzoeken van omgevingsdiensten. Ook inspectiediensten (Politie, ILT maar ook NVWA) hebben minder verzoeken ingediend dan het jaar daarvoor: 52 ten opzichte van 71 in 2020.
In 2021 heeft het LMA voor het eerst meer dan de helft van alle provincies van Nederland van data voorzien voor analyses omtrent de transitie naar een circulaire economie.