Jaarrapportage LMA 2021

Dit jaar presenteert het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor de zesde keer de jaarrapportage als online magazine. Alle activiteiten en projecten van het LMA in één magazine. U kunt de jaarrapportage lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone.

Het LMA streeft ernaar om de samenleving gezonder, veiliger en eerlijker te maken. Om dit te bereiken, vervullen wij een dienende functie richting toezichthouders en handhavers, met name omgevingsdiensten.

Het LMA ondersteunt bij het voortdurend effectiever maken van het toezicht en de handhaving. Met een helder dienstenportfolio. Met de beschikbaarheid van specialisten die ondersteunen bij het maken van analyses. Met experts in wet- en regelgeving. En met docenten die relevante trainingen verzorgen.

De Jaarrapportage 2021 beschrijft in hoofdlijnen de resultaten en producten van het LMA. U leest onder andere hoeveel meldingen er worden gedaan. Hoeveel aanvragen van toegangsaccounts en verwerkersnummers en het afhandelen van vragen door de LMA helpdesk worden inzichtelijk gemaakt.