Langlopende infrastructuurprojecten krijgen altijd te maken met onverwachte gebeurtenissen. Het blijft een uitdaging om in een groot programma met impact op de omgeving en diverse stakeholders met ieders belangen rekening te houden.

Niels van den Brink
Verkeersmanager Niels van den Brink

Van den Brink: "Door te luisteren naar elkaars belangen vonden we een oplossing voor beide projecten, zonder risico's op raakvlakken of overlap."

Om tijdens de bouw van de A9 Gaasperdammertunnel het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen koos de aannemer voor een slimme oplossing. Door eerst de vloer van de toekomstige tunnelbuis voor de wisselbaan aan te leggen, kon het verkeer tijdens de bouw van de Gaasperdammertunnel hier al gebruik van maken. Omdat weggebruikers vaak moeten wennen aan een nieuwe verkeerssituatie gebeurt een omzetting bij voorkeur in een weekend als er minder kans op filevorming is. De omzetting van het verkeer naar dit wegvak stond daarom gepland op een zondag. Voordat dit mogelijk was moest eerst met de verkeerscentrale worden gekeken of alle testen, voor bijvoorbeeld werkende matrixborden boven de weg, goed verliepen.

Meer tijd nodig

Toen de verkeerscentrale aangaf dat er voor die testen meer tijd nodig was, stelde de aannemer voor het omzetten van het verkeer een week uit te stellen. Dit voorstel was onbespreekbaar voor SAA, omdat juist die week erna de spoorbrug bij Muiderberg over de A1 werd gereden. De combinatie van het verplaatsen van de spoorbrug over de A1 en het omzetten van het verkeer op de A9 Gaasperdammerweg zou bij complicaties kunnen leiden tot verstoring van het netwerk. Ook het uitstellen naar een later weekend was niet wenselijk in verband met de planning van andere werkzaamheden en betrouwbare communicatie richting omgeving en weggebruikers.

Verkeer over wisselbaan
Verkeer op de A9 gebruikt de toekomstige wisselbaan als parallelrijbaan

Testen in kortere tijd

In eerste instantie hield de aannemer vast aan zijn planning van de omzetting voor het verkeer. Ook het projectteam A9 Gaasperdammerweg bleef op het standpunt staan dat de verplaatsing van de spoorbrug over de A1 en de omzetting van het verkeer op de A9 Gaasperdammerweg niet in één weekend kon worden uitgevoerd. Dit leverde de nodige spanning op. Uiteindelijk begreep iedereen dat er iets moest gebeuren om een oplossing te vinden. Die werd uiteindelijk gevonden doordat de aannemer zich inzette om de noodzakelijke testen in kortere tijd uit te voeren met behoud van kwaliteit.

Wij overlegden met de wegbeheerder of het mogelijk was in dit geval de omzetting van het verkeer op de A9 Gaasperdammerweg in de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 mei om te zetten. Vanwege de – voor veel mensen – vrije dag op 5 mei, is dit toen goedgekeurd.