Binnen SAA werken we samen met opdrachtnemers en stakeholders aan een open cultuur, dienstbaar aan de opdracht. Transparantie en het kennen van elkaars belangen zijn essentieel. De focus ligt op projectmanagement. Niet alleen kennis is belangrijk, maar juist ook zaken als partnership, faciliteren van elkaar, samenwerking en de bredere context van de projectopgave.

In de praktijk is samenwerken niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Natuurlijk gaat samenwerken makkelijker als je het met elkaar eens bent, het project op schema loopt en goede resultaten boekt. Maar wat gebeurt er als het tegenzit? Dan valt iedereen vaak terug in vaste patronen. Je gaat voor de ander denken, je weet het beter want zo staat het toch in het contract! Jouw interpretatie is de enige juiste. Om niet in die valkuil te vallen is bij SAA onder de paraplu van Dienend Opdrachtgeverschap, ook wel ‘Resilient Partnership’, een andere manier van samenwerking ontwikkeld. Niet alleen met marktpartijen maar ook met stakeholders. Uitgangspunt is elkaar niet tegenwerken bij tegenslagen, maar juist het gesprek aan gaan. Hoe los je het dan samen op? In dit online magazine 6 praktijkverhalen over dit onderwerp.