Voor de aanleg van de extra rijstroken op de A6 bij Almere, moesten we de op- en afrit bij aansluiting Almere Stad verleggen. De oprit richting Lelystad werd verplaatst naar de overkant van de weg zodat verkeer vanuit Almere Stad de Waterlandseweg niet meer hoefde te kruisen. Het verleggen van de oprit zou de doorstroming van het verkeer bevorderen. Met de provincie en gemeente spraken we af dat de Waterlandseweg tijdens de bouw open zou blijven voor verkeer. Deze weg is namelijk een belangrijke verkeersader voor verkeer van en naar Almere.  

Om deze nieuwe verkeerssituatie te realiseren, plande de aannemer om het verkeer op de Waterlandseweg 21 dagen over een 2.0 systeem te laten rijden. Hierbij wordt het verkeer voor beide richtingen over één rijbaan geleid, waardoor één rijstrook per rijrichting beschikbaar is. Zo kan de aannemer veilig en efficiënt aan de andere rijbaan werken. Uit eerdere ervaring, tijdens de werkzaamheden voor de verbreding van de Waterlandseweg door de provincie, leidde dit tot flinke vertragingen voor verkeer vanuit Almere Stad en verkeer vanaf de A27.

Erna Doedens
Erna Doedens, manager projectbeheersing aannemer

Doedens: "Als je alle facetten van je dilemma open op tafel durft te leggen zul je zien dat veel meer mogelijk is dan je voor mogelijk hield."

Kijken naar alternatieven

De gemeente, provincie, de aannemer en SAA kwamen een aantal middagen bij elkaar om te kijken naar alternatieven voor het 2.0 systeem. Resultaat: een deel van de Waterlandsweg ter hoogte van het viaduct over de A6 ging tien dagen in beide richtingen dicht. Door deze volledige afsluiting kon de aannemer de werkzaamheden sneller (10 dagen i.p.v. 21), veiliger (geen verkeer en geen slingers en versmallingen in de weg) en kwalitatief beter realiseren. Daarnaast is een 10-daagse afsluiting voor de weggebruiker overzichtelijker en makkelijker te communiceren.

Werkzaamheden Waterlandseweg
De werkzaamheden aan de Waterlandseweg

Deze oplossing betekende voor alle partijen dat ze concessies moesten doen. Gemeente en provincie moesten afstappen van de eerder gestelde voorwaarde dat de weg open moest blijven voor verkeer. De aannemer moest zijn strakke planning aanpassen. En SAA moest bewaken dat de verkeershinder beperkt bleef. Dit vroeg om veel inzet van verkeersmanagement en communicatie om uit leggen dat kort en hevige hinder meer voordelen heeft dan een langere hinderperiode met verschillende afsluitingen.

Verkeershinder viel mee

Uiteindelijk bleek de verkeershinder mee te vallen door de spreiding van verkeer via de A1, A6, A27 en de lokale wegen Hogering en de Tussenring. Er was goed contact met de lokale media waardoor zij veel aandacht besteedden aan deze afsluiting. In de nieuwsitems konden we duidelijk maken welke werkzaamheden nodig waren en waarom de 10-daagse afsluiting de voorkeur had boven een langere hinderperiode. Dit heeft bijgedragen aan het draagvlak van de omgeving voor de afsluiting.   

Door met elkaar het gesprek aan te gaan en rekening te houden met elkaars belangen, is een oplossing gevonden. Alle partijen deden daarvoor concessies zodat iedereen zich kon vinden in het alternatief.

Kruising Waterlandseweg
Foto van de A6 waarop goed te zien is hoe de op- en afrit is verlegd