Bij langlopende en complexe infrastructuurprojecten zijn ontwerpen tot in detail uitgewerkt in contracten met aannemers. Dit gaat niet altijd goed samen met de omgeving die voortdurend verandert. Ontwerpen voor de weguitbreiding kunnen veranderen, maar ook de publieke opinie verandert. Denk bijvoorbeeld aan andere normen over geluidshinder en schone lucht.

Esther van Garderen, ambtelijk opdrachtgever gemeente Almere

Van Garderen: "Als er genoeg vertrouwen is, dalen de risico’s en krijgen alle partijen meer waar voor hun geld. De aannemer meer voortgang en Almere meer scope."

Bouwen langs Weerwatergebied

Door de grote behoefte aan extra woningen in Almere wilde de gemeente meer woningen bouwen langs de A6 in het Weerwatergebied. Voorwaarde daarvoor is dat deze binnen de geluidsnormen vallen. In het contract was hier geen rekening mee gehouden. Eerder gaf de gemeente juist aan geen geluidsschermen langs de A6 bij Almere te willen, omdat vanaf de snelweg een ‘venster op de stad’ moest blijven bestaan voor de weggebruiker.

Goede samenwerking nastreven

Contractueel hoefden we niet op de wens van de gemeente in te gaan. Vanuit de goede samenwerking die vanuit opdrachtgever, aannemer en gemeente wordt nagestreefd zijn we toch met elkaar in gesprek gegaan. Dat gaf een goed inzicht in de verschillende belangen. Voor de aannemer is een onverstoord bouwproces belangrijk, vooral bij een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) waarbij de beschikbaarheidsdatum van de weg heilig is en de planning strak. Contractwijzigingen kunnen vertragingen opleveren en zijn daardoor niet populair. Wij konden ons natuurlijk wel vasthouden aan de lijn ‘contract is contract, maar wat zou dat betekenen voor de samenwerking met Almere? Het project was nog niet afgerond.

De gemeente op haar beurt probeerde vooral de Raad en de bestuurders te overtuigen dat het contract heilig is maar dat desondanks toch gekeken wordt of er misschien mogelijkheden zijn voor een wijziging. Elke partij heeft ook te maken met een achterban die overtuigd moet worden dat zo’n wijziging niet tot onacceptabele kostenoverschrijdingen of vertragingen gaat leiden.

Dubbellaags zoab

Door open met elkaar in gesprek te gaan is uiteindelijk gekozen om dubbellaags zoab (zeer open asfaltbeton) aan te leggen in plaats van enkellaags zoab. Dit stillere asfalttype zou de geluidshinder door het verkeer op de A6 verminderen. Voor de aannemer leverde dit economisch voordeel op doordat het onderhoud voor dubbellaags zoab goedkoper is. Een tevreden stakeholder zet makkelijker een handtekening voor het opgeleverde werk dan een ontevreden stakeholder.

Het leggen van het dubbellaags zoab is goed nieuws voor de inwoners langs de snelweg die daardoor minder geluidsoverlast ervaren. Dat straalt ook af op het project A6 Almere dat naast de verbetering van de bereikbaarheid ook de verbetering van de leefbaarheid belangrijk vindt. De gemeente verdient de investering voor het dubbellaags zoab terug via de grondexploitatie.

Aanbrengen dubbellaags zoab op de A6 Almere