Wat doe je als je als grote opdrachtgever moet aanbesteden in een markt vol kleine bedrijven en zzp’ers, die allemaal nauwelijks ervaring hebben met aanbestedingen? Dan neem je die partijen mee in het denkproces en begeleid je ze van A tot Z. Rijkswaterstaat deed dit bij de aanbesteding Taxateurs Grondverwerving en Nadeelcompensatie. Resultaat was een geslaagde aanbesteding, die door corona bovendien onder bijzondere omstandigheden plaatsvond.

Elsja van Bokkem, senior inkoopadviseur Rijkswaterstaat

Als een woning, bedrijf en/of grond in het gebied ligt van nieuw aan te leggen of aan te passen infrastructuur, moet Rijkswaterstaat deze grond en eventueel vastgoed op deze grond aankopen. De organisatie neemt daarvoor taxateurs in de arm, die de waarde van grond, een huis, bedrijf of perceel in een plangebied taxeren. Elsja van Bokkem en Rody van Vulpen, senior inkoopadviseurs bij Rijkswaterstaat, kijken terug op een geslaagde aanbesteding voor taxateursdiensten, die onlangs is afgerond. ‘We streven naar een landelijke dekking van partijen, dus we wilden zo veel mogelijk bedrijven meenemen in de gunning’, vertelt van Bokkem. ‘Het is een markt met veel zzp’ers en kleine bedrijven en daarom hebben we de aanbesteding zo laagdrempelig en flexibel mogelijk ingestoken.

‘Het is een markt met veel zzp’ers en kleine bedrijven en daarom hebben we de aanbesteding zo laagdrempelig en flexibel mogelijk ingestoken’

Praktische tips

Dat begon met een informatiebijeenkomst die Rijkswaterstaat begin 2020 organiseerde, legt Van Bokkem uit. ‘We hebben via ons netwerk en onze online kanalen zo veel mogelijk partijen uitgenodigd. De bijeenkomst hebben we heel praktisch en toegankelijk ingestoken door uit te leggen wat er allemaal bij een aanbesteding komt kijken en waar je doorgaans aan moet voldoen. Ook gaven we tips mee. We hebben de partijen bijvoorbeeld geadviseerd om zo snel te beginnen met het verzamelen van de informatie waar wij om vragen. Begin maart publiceerden we de aanbesteding op TenderNed. Om zo veel mogelijk partijen te laten meedoen organiseerden we daarnaast nog een extra meeting waarin praktische zaken uit de eerste bijeenkomst werden herhaald. Deze keer online, vanwege de coronamaatregelen.

Flexibel omgaan met criteria

Rijkswaterstaat nam alle tijd en moeite om het meedoen met de aanbesteding zo laagdrempelig mogelijk te maken. ‘Daarom gingen we flexibel om met bepaalde criteria’, aldus Van Bokkem. ‘Natuurlijk waren er strikte selectie- en gunningscriteria, zoals registratie bij het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs, maar voor sommige criteria boden we een alternatief. Zo mocht een bedrijf als alternatief voor het DOBS-register, het keurmerk voor specialisten in onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoeding, ook bepaalde diploma’s van medewerkers opvoeren.

32 partijen

Al met al legde deze aanpak Rijkwaterstaat geen windeieren. Van Bokkem: ‘Er waren maar liefst 123 inschrijvers! Dat vroeg om iets meer beoordelingstijd, maar daar had iedereen begrip voor.’ Het resultaat: sinds september 2020 ligt er met 32 partijen een raamovereenkomst voor 4 jaar. Er ligt meteen een ook grote opdracht klaar voor de taxateurs, vertelt Van Bokkem. ‘Bij het Rijkswaterstaat-project ViA15, waarbij de A15 wordt doorgetrokken van knooppunt Ressen naar de A12, moeten we de komende periode veel taxateurs inschakelen. Dit zal via de raamovereenkomst lopen. Ik ben heel benieuwd!