Jaarrapportage Bodem+ 2017

Ook dit jaar presenteren wij de Jaarrapportage Rijkswaterstaat Bodem+ in de vorm van een online magazine dat u kunt lezen via uw desktop, laptop, tablet en smartphone. Alle activiteiten en projecten van het Bodem+programma door de Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond zijn in één magazine beschreven.

De Jaarrapportage 2017 geeft een overzicht van de geleverde resultaten en producten van Rijkswaterstaat Bodem+, inclusief een financiële verantwoording. Het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant stelt een eigen financiële verantwoording op voor zijn Programmateam en de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem.

Rijkswaterstaat Bodem+ streeft naar duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en vormt hiermee een schakel tussen enerzijds de beleidsvorming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en anderzijds de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Ook ondersteunt Rijkswaterstaat Bodem+ de eigen organisatie.