De uitbreiding van het SAA-netwerk heeft invloed op de natuur en leefomgeving van dieren. Als we bij weguitbreidingen de natuur verstoren, zijn we verplicht om hinder te verzachten of natuur te compenseren. Hiervoor volgen we de Flora- en faunawet, waarin staat hoe we dieren en planten beschermen. Aan ons de taak om te zorgen dat de leefomgeving en het welzijn van dieren zo min mogelijk wordt verstoord tijdens bouwwerkzaamheden. Met welke dieren hebben we dan te maken? En hoe gaan we daar het beste mee om? En hoe zorgen we dat al deze maatregelen tegelijkertijd met de weguitbreiding uitgevoerd kunnen worden?

Palmbomen voor de oversteek

In het gebied langs de A9 tussen Holendrecht en Diemen leefde een flinke kraamkolonie dwergvleermuizen, op het hoogtepunt bestond de kolonie uit 600 dieren. Als de vleermuizen de A9 over wilden steken, gebruikten ze objecten als bomen of huizen. Deze dienen als oriëntatiepunt en bieden luwte. De dieren steken namelijk liever geen open ruimtes over. Omdat voor de werkzaamheden rond de A9 bomen gekapt moesten worden, riepen we de hulp van een ecoloog in. Hij adviseerde een aantal palmbomen te planten om de vleermuizen te helpen oversteken. De palmbomen vervangen daarmee de gekapte bomen. De keuze voor palmbomen lag niet echt voor de hand. We deden dit omdat deze bomen een smalle stam hebben en een vrij hoge, flinke kroon. Dat helpt de vleermuizen om op dezelfde hoogte te blijven vliegen.

Erik van Langen, ecoloog: "Als we geluk hebben, kunnen we straks bevers en otters zien."

Kraamkolonie vleermuizen

Ook langs de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht kwamen we een vleermuizenkolonie tegen. Voor de uitbreiding en verdieping van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht moeten een aantal woningen gesloopt worden. In een aantal van die huizen zaten kolonies dwergvleermuizen. We vroegen raad aan specialisten hoe we door konden gaan met de sloop en tegelijkertijd konden zorgen voor het welzijn van de vleermuizen. Omdat die vleermuizen beschermd zijn, moesten we alternatieve huisvesting voor ze zoeken. En dat is gelukt: in de omgeving van de woningen die worden gesloopt, hebben we 52 vleermuiskasten opgehangen. We vroegen ook bewoners of we kasten aan hun gevels mochten hangen. Een aantal bewoners vond dat geen enkel probleem.

Animatie van het ecoduct onder de A1 voor dieren. Bron: De Telegraaf

Vergroten biodiversiteit

Door het verleggen van de oude A1 kreeg de biodiversiteit rondom Muiden meer kans. De nieuwe ecopassage bij het knooppunt Muiderberg verbindt het Naardermeer in het zuiden van de A1 met het gebied in het noorden van de A1. Dit moerassig natuurgebied is aangesloten op de oevers van het Gooimeer. Dankzij die verbinding en het aanliggende IJsselmeer is de polder nu onderdeel van de ecologische hoofdstructuur in Nederland. Verschillende diersoorten zoals de otter, bever en ringslang kunnen op deze manier hun leefgebied vergroten. Daardoor neemt de biodiversiteit toe.

Meer weten over de dieren rondom Schiphol Amsterdam Almere? Lees dan de dieren van de Gaasperdammerweg