Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons werk. Om duurzaam te kunnen bouwen, is innovatie nodig. Innovaties kun je niet uitvoeren zonder risico’s te nemen. De ontwikkeltijd om tot innovaties te komen, kan voor vertraging en kosten zorgen.

De afweging is dan of zo’n innovatie wel de moeite waard is. Dat geldt vooral voor aannemers met een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain). Bij zo’n contract, binnen SAA zijn vier van de vijf contracten DBFM, vindt de financiering door banken plaats. En voor die banken geldt dat zij hun geïnvesteerde geld zonder vertraging terug willen krijgen. Is dat niet het geval, dan gaat dat de aannemer geld kosten. Omdat de aannemer door SAA betaald krijgt op basis van beschikbaarheid van de weg, neemt hij dus liever geen risico om te innoveren als dat niet echt nodig is.

Rolf Kelderman

Tunnel grote energievreter

De verlichting neemt 70% van het totale energiegebruik van de Gaasperdammertunnel in. Omdat de aannemer nog 20 jaar na oplevering van de tunnel verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tunnel en ook de energierekening betaalt, was innovatie in dit geval toch een optie. Het idee voor lichtgekleurd asfalt ontstond tijdens de dialoogfase van het contract. Bij dat asfalt zijn minder lampen en armaturen nodig omdat de reflectiewaarde hoger is. Toepassing van dat asfalt zorgt dus voor energiebesparing. Op dat moment bleef het bij een idee, dat niet verder werd uitgewerkt. Omdat het idee de aannemer toch niet losliet en hij ook ons overtuigde van de voordelen, zijn we in gesprek gegaan over de mogelijkheden.

"Het lichtgekleurd asfalt zorgt voor een energiebesparing van ongeveer 20%."

Uitvoerig getest

Als opdrachtgever waren wij niet direct enthousiast. Asfalt moet namelijk aan strikte (veiligheids)eisen voldoen. De vraag was of het gebruik van lichtgekleurd materiaal effect zou hebben op de stroefheid van het asfalt en daarmee op de remweg van voertuigen. Voor de aannemer was van belang dat het asfalt even lang mee gaat als het standaard asfalt in verband met de kosten voor het onderhoud. Daarom werd het asfalt uitvoerig getest. Toen bleek dat het lichtgekleurd asfalt aan alle eisen voldeed, is het toegevoegd als één van de soorten die standaard toepasbaar is bij het asfalteren van wegen.

Maintenance Engineer Rolf Kelderman beantwoordt op het online bezoekerscentrum 7 vragen over het lichtgekleurde asfalt.