Een tunnel bouwen op de snelweg, terwijl de weg open moet blijven voor verkeer. En dat ook nog in een gebied met circa 87.000 inwoners en waar sommige huizen niet verder dan op een steenworp afstand van de bouwplaats staan. Verkeer moet zo goed mogelijk door blijven rijden, maar de hinder voor de omgeving moet ook niet te groot zijn. Hoe is dat aangepakt bij de A9 Gaasperdammerweg?

Ga er maar aanstaan: voor de bouw van de Gaasperdammertunnel op de A9 moesten 10.000 heipalen en 1.900 damwandplanken de grond in worden aangebracht. En een deel van de werkzaamheden gebeurde in de nacht. Verkeer kon tijdens de werkzaamheden door blijven rijden over tijdelijke rijstroken, het ondervond nauwelijks hinder. Maar omwonenden deden soms geen oog dicht vanwege geluidsoverlast. En hoewel de geluidsoverlast niet meer was dan volgens de vergunningen was toegestaan, was dit toch een probleem.

Omwonenden

Er komt een snelweg in een tunnel, met daarop een park dat de wijken Bijlmer en Gaasperdam aan weerszijden van de A9 met elkaar verbindt. De weg er naartoe was niet altijd makkelijk. Omdat in het contract voor de A9 Gaasperdammerweg fors was ingezet op het beperken van verkeershinder en mager op eisen aan omgevingshinder, vonden veel werkzaamheden in de nacht plaats. Dit was mogelijk omdat de gemeente Amsterdam bij de vergunningverlening voor de werkzaamheden hieraan geen extra eisen had gesteld. Een aantal omwonenden gaf daarop aan dat de hinder hen te veel werd. Dat kwam ook in de huis-aan-huis gesprekken naar voren van het omgevingsteam met omwonenden. Tijdens werkzaamheden met veel hinder werden overnachtingen in een hotel aangeboden, bioscoopbonnen gegeven, oordoppen op maat uitgedeeld en werd examentraining in een rustige omgeving aangeboden aan leerlingen die eindexamen moesten doen.

NOS-artikel over geluidshinder werkzaamheden A9 Gaasperdammerweg

Nog altijd overlast, wat nu te doen?

Die maatregelen zorgden misschien voor een beetje verlichting, maar de overlast werd er niet minder om. Een mogelijkheid zou zijn om in de nacht minder werkzaamheden uit te voeren. Maar wat zou dat betekenen voor het verkeer? Omdat het verkeer op de A9 tijdens de aanleg van de tunnel minder was toegenomen dan verwacht, bleek het ’s nachts minder uitvoeren van werkzaamheden een reële optie. Door overdag, na de ochtendspits, de middelste tunnelbuis af te sluiten, de toekomstige wisselbaan, zou de overlast voor het verkeer niet zo groot zijn. Deze wisselbaan die tijdens de aanleg van de tunnel voor verkeer bedoeld was, kon zo gebruikt worden als route voor aan- en afvoer van materiaal. Zo konden nachtelijke werkzaamheden overdag uitgevoerd worden. Daarmee was het voor weggebruikers goed geregeld en konden omwonenden beter slapen. Een mooie balans tussen verkeers- en omgevingshinder. Later is de wisselbaan uit het verkeer gehaald en zijn van de bestaande twee rijstroken drie versmalde rijstroken gecreëerd.

Bouwen in dichtbevolkt gebied

Waar gebouwd wordt, is vaak sprake van geluidsoverlast. Maar in dit geval werd er gebouwd in een dichtbevolkt gebied. Dat zorgde voor extra overlast voor omwonenden. Onze ervaringen hiermee bij de A9 Gaasperdammerweg brengen we nu in de praktijk bij de verbreding van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9 BAHO): het laatste project van SAA.

  • We werken niet of minder in de nacht.
  • We geven de ervaringen van het project A9 Gaasperdammerweg door aan onze collega’s van het project A9 BAHO. Zij betrokken voorafgaand aan de aanbesteding de markt om te kijken naar stillere bouwmethodes. Door het nemen van heiproeven langs de A9 werd duidelijk welke bouwmethoden straks bij de aanleg voor minder overlast in de omgeving zorgen. Dit is als kader meegegeven in de aanbesteding voor dat project.
  • Waar mogelijk betrekken we omwonenden bij de planning van werkzaamheden. Denk hierbij aan het inplannen van werkzaamheden met veel hinder tijdens schoolvakantie