Borgen. Verbinden. Afronden. Overdragen. Doorgeven. Deze woorden stonden centraal bij het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP) dit jaar. In het jaarbericht 2020 leest u hier alles over. Hieronder een korte samenvatting.

Nu is het tijd om het stokje door te geven, om verder te gaan met de concretisering van een duurzaam gebruik en beheer van bodem, grondwater en ondergrond.

De convenantspartijen werken inmiddels tien jaar samen en dit jaar is het moment gekomen om de ondersteuning vanuit het UP af te sluiten. En dat vraagt voorbereiding. Kennis en producten moesten worden geborgd en toegankelijk gemaakt voor de decentrale overheden en netwerken. Andere activiteiten zijn nog niet afgerond en moeten een vervolg krijgen. De ambitie van dit jaar was dan ook om te zorgen voor een goede overdracht, en de verbinding met andere domeinen verder te verdiepen. Het UP zal ophouden, maar haar kennis, ervaringen, projecten, producten en netwerken blijven beschikbaar voor de samenwerking binnen en buiten de sector.

De belangrijkste conclusies uit het jaarbericht 2020

  • Netwerken vormen een belangrijke basis voor de overdracht en borging van bijvoorbeeld kennis. Sommigen zijn volwassen en kunnen zelf opereren en uitbreiden, anderen hebben nog wel behoefte aan ondersteuning om door te ontwikkelen.
  • De helft van de locaties in de saneringsoperatie is afgerond, 43 procent is in uitvoering. De laatste 7 procent zijn complexe locaties, waar wordt gezocht naar creatieve oplossingen en financieringsvormen.
  • Veel wordt overgedragen aan gemeenten en provincies (in het kader van de Omgevingswet): bijvoorbeeld de bodemkwaliteitszorg (preventief, duurzaam beheer en curatief), beheer van bodemverontreiniging en het grondwaterbeheer. Er ligt een goede basis, maar de overdracht is nog niet klaar.
  • Het belang van regionale samenwerking wordt steeds meer onderkent. In veel omgevingsvisies komt dit al terug, nu is het tijd voor de omgevingsplannen en programma’s.
  • Op veel dossiers zullen de overheden en bedrijfsleven gezamenlijk de handschoen op moeten pakken, bij voorkeur op een programmatische wijze. Hun handelingsperspectief moet zich richten op integraal verbinden op brede, maatschappelijke thema’s.
  • Veel van de opbrengsten en netwerken van het UP en het inzicht de resterende opgave zijn overgedragen aan de Werkgroep Afspraken
  • Onze communicatie dit jaar draaide ook om overdracht: van artikelen tot festival en dit e-magazine.

Surf mee

Het is geweldig om te zien wat er de afgelopen tien jaar allemaal is gebeurd, tot in de haarvaten van de regio’s. De sector heeft de bocht genomen van saneren naar beheren. Het UP heeft daarbij kunnen helpen door te agenderen, signaleren en actief te ondersteunen. De toekomst van bodem en ondergrond zit wat ons betreft in integraal werken, het blijven leggen van verbindingen en samenwerken. We zijn al een heel eind op weg; we hebben veel kennis ontwikkeld, inzichten opgedaan, netwerken gesteund, projecten in de regio gestimuleerd en nog veel meer. Nu is het tijd om het stokje door te geven, om verder te gaan met de concretisering van een duurzaam gebruik en beheer van bodem, grondwater en ondergrond.

Al met al hebben we een web van samenwerking en netwerken gesponnen en een energieke golf van verandering gecreëerd. Hierop kunnen partijen ook lang ná het UP nog blijven surfen om de kennis en ervaring op te halen en met elkaar te blijven delen.

Lees hier het jaarbericht