Dank voor jullie inzet en betrokkenheid!

Beste lezers, 

Logo Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Wat een jaar! Of beter gezegd: wat een jaren! Het Convenant Bodem en Ondergrond eindigt op 31 december 2020. Vijf jaar lang is hard gewerkt aan het invullen en uitvoeren van de afspraken die in het Convenant zijn opgenomen. Op woensdag 25 november hebben we met het Follow UP Festival al een mooi feestje gevierd; een gevarieerd en breed online-programma waarin de verschillende onderwerpen van de afgelopen vijf jaar aan bod zijn gekomen. Mede dankzij alle enthousiaste medeorganisatoren zijn er 25 werksessies georganiseerd, kon je op Tour langs projecten in de regio en rondsnuffelen op de Kennismarkt. Nogmaals dank aan iedereen die dit Follow UP Festival tot een succes hebben gemaakt. Een terugblik op het Follow UP Festival vind je in dit e-zine. 

Nu is het moment daar om met dit e-zine het Convenant Bodem en Ondergrond af te sluiten. Uiteraard blijft onze website nog beschikbaar en ook alle producten en resultaten zijn terug te vinden op de website en in de bibliotheek waaraan op dit moment de laatste hand gelegd wordt. 

In dit e-zine onder meer aandacht voor de End Term Review, waarin de vraag centraal staat in welke mate de afspraken uit het convenant Bodem en Ondergrond zijn gerealiseerd. En: hoe is de samenwerking geweest en in hoeverre deze heeft bijgedragen aan het realiseren van de convenantsafspraken. In het Jaarbericht 2020 leest u wat het afgelopen jaar de revue passeerde. In dit e-zine vindt u ook artikelen over de ontwikkelingen op het gebied van grondwater en bodeminformatiebeheer. Ook de praktijk komt aanbod, onder meer in een artikel over de schaarste aan de ruimte die vraagt om 3D ordening. Ten slotte aandacht voor de vraag hoe een slimme specialist ook een vaardige verbinder wordt.

We wensen u veel leesplezier met deze laatste editie! 
Via deze weg willen we iedereen bedanken die op een of andere manier heeft bijgedragen aan het invullen en uitvoeren van het Convenant Bodem en Ondergrond. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid en heel veel succes met het leveren van een verdere bijdrage aan het vernieuwen van het bodem- en ondergrondbeleid. 

Namens alle UP Teamleden, 

Groet 

Irma Kerkhof - Programmasecretaris