‘Nergens anders volgen ontwikkelingen elkaar sneller op dan op het gebied van de informatievoorziening (IV),’ zegt Perry van der Weyden, Chief Information Officer (CIO) van Rijkswaterstaat. Dat levert kansen op: innovaties op IV-gebied zorgen dat Rijkswaterstaat zijn taken slimmer, sneller en beter kan uitvoeren. Daarom is IV als apart thema benoemd in de Innovatieagenda 2015-2020. En heeft IV-innovatie een vaste plaats gekregen binnen de organisatie, onder andere met de i-Strategie. De Smart Sensor Kit en wifi op de snelweg zijn voorbeelden van waar dat toe kan leiden.

4 innovatieagenda artikel

Van der Weyden: ‘Ik heb me het afgelopen jaar ingezet om een heldere koers te schetsen voor IV in de komende jaren. Daarvoor hebben we de i-Strategie opgesteld: een document dat aangeeft waar we naartoe gaan en dat ontwikkeling en innovatie richting en focus geeft. Daar ben ik trots op: IV is een onmisbaar middel voor het halen van de doelen van Rijkswaterstaat – de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Nederland.’

i-Strategie: minder maatwerk, ruimte voor innovatie

De i-Strategie biedt een robuuste basis van standaardoplossingen voor IV-vraagstukken. Het uitgangspunt is één functie, één applicatie. Van der Weyden: ‘Dus minder maatwerk, maar wel ruimte voor innovatie. Want op dat gebied liggen veel kansen om ons werk effectiever en kostenefficiënter te doen. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van data: het inwinnen van gegevens, het verrijken van data door deze te delen met anderen en door intensiever samen te werken.’ In 2015 richt Rijkswaterstaat zich voor IV-innovatie op drie thema’s: Serious gaming en visualisaties, Meettechnieken, en Datalab: een testomgeving voor het werken met grote hoeveelheden data.

Slim meten in water…

Dat innovaties op IV-gebied tot aansprekende resultaten kunnen leiden, is al meerdere malen gebleken. Samen met andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen werkte Rijkswaterstaat onder meer aan de wifi op de snelweg en de ‘Smart Sensor Kit’ (SSK). De SSK is een eenvoudige, goedkope en effectieve oplossing om onder andere waterstanden, waterkwaliteit en stroomsnelheid te meten. Essentiële data voor de waterveiligheid en de scheepvaart, maar ook voor bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. De SSK is niet alleen snel en flexibel in te zetten, maar verstuurt de data ook direct naar het netwerk, waardoor die snel gedeeld kan worden. Dat maakt het instrument effectief én goedkoop, in productie en in gebruik. 

…en wifi op de snelweg.

Ook op het gebied van wegen zet Rijkswaterstaat stappen. Van der Weyden: ‘we zorgen er dit jaar al voor dat het eerste stuk snelweg, op de A58, wordt uitgerust met een supersnelle wifi-verbinding voor navigatiesystemen in auto’s. Zo kunnen bestuurders gewaarschuwd worden en anticiperen op verkeerssituaties ver vóór hen. Dat zorgt ook bij drukte voor een rustiger verkeersbeeld: hierdoor kunnen er per uur meer auto’s over dezelfde snelweg. Als de proef slaagt, breiden we het uit naar andere drukke wegen in Nederland.’

Naar de toekomst: wegonderhoud met big data

Voor het komende jaar staat het Datalab op stapel. ‘Hiermee bekijken we bijvoorbeeld of we met bigdata-analyses het onderhoud van het wegennet beter kunnen inplannen en voorspellen, zodat we waar nodig al in een vroeg stadium kunnen ingrijpen. In de luchtvaart wordt zo’n methode al gebruikt.’ Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen uitdrukkelijk uit om mee te denken over de mogelijkheden die Rijkswaterstaatdata bieden. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met de Servicedesk Zakelijk.

Digitaal klankbord

Ook bij andere innovaties is ‘samen’ het sleutelwoord, onderstreept Van der Weyden. ‘Daarom is Rijkswaterstaat bijvoorbeeld gestart met een digitaal klankbord “Industriële Automatisering” op LinkedIn. Deze pilot komt voort uit de Rijkswaterstaat Marktdag 2014. In deze besloten groep bespreken we met zakelijke partners uitdagingen en oplossingsrichtingen rondom Industriële Automatisering.’ Voor Van der Weyden een goed voorbeeld van het belang dat Rijkswaterstaat hecht aan samenwerking: ‘Onze IV-ambities kunnen we alleen realiseren met de hulp van medeoverheden, kennispartners, burgers en bedrijfsleven.’

Innovatieagenda

Meer informatie over de Innovatieagenda 2015-2020 is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/innovatieagenda.