Tijdens de lunch gingen onze bestuursleden en inkoopdirecteuren in topoverleg met vertegenwoordigers van de markt. In speciale VIP-meetings legden zij hun ideeën, tips en feedback ter tafel. Het vervolg: de visitekaartjes zijn uitgewisseld en de vervolgafspraken staan gepland. Hieronder een aantal reacties.

0230

Maarten Reijgersberg, algemeen directeur van Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.

 • realiseert in heel Nederland projecten op het gebied van civiele betonbouw en industriële bouw
 • schoof aan bij Jan Hendrik Dronkers en Peter Struik
 • wat ter tafel kwam: hoe gaan we gebruikmaken van De Bouwcampus?

‘Hoe willen, kunnen en moeten we straks de Bouwcampus benutten? Daar ging ons gesprek over. Rijkswaterstaat vroeg ons om onze bezwaren op tafel te gooien. Mijn advies: houd het SMART. De bouwsector wil en moet rendement zien. Daarom moeten we de kennis van De Bouwcampus koppelen aan commerciële resultaten. De Bouwcampus moet meer zijn dan een praathuis. Als we in gesprek blijven en elkaar begrijpen, gaan we dat bereiken.’

0249

Stefan Weghorst, directeur van Van Hattum en Blankevoort

 • ontwerpt, bouwt en onderhoudt civiele constructies in de infrastructuur, energie- en vastgoedmarkt
 • schoof aan bij Roger Mol en Monique Smeijers
 • wat ter tafel kwam: hoe werk je in projecten samen in een complexe bestuurlijke omgeving met verschillende overheden?

‘Waar ontstaat de spanning als je samenwerkt aan projecten in een complexe bestuurlijke omgeving? Zelfreflectie is heel belangrijk om hier achter te komen. Delen van elkaars belangen. Vandaag hadden we daar eigenlijk te weinig tijd voor, maar in dialoog gaan hierover is zeer goed. Met elkaar in gesprek blijven en hierin de diepgang zoeken.’

Hogemans

Bert Hogemans, senior manager Business Development bij SYSQA

 • adviseert CIV over marktregie op ICT, hardware- en softwarekwaliteit, risico's en maatregelen ten behoeve van informatievoorziening en industriële automatisering. Ondersteunt CIV bij verificatie en validatie van ICT-processen en –producten
 • schoof aan bij Perry van der Weyden en Ton van der Veen
 • wat ter tafel kwam: het rapport Elias en de impact daarvan voor ICT bij Rijkswaterstaat.

‘De VIP-meeting biedt een mooi platform om buiten de praktijk van alledag te reflecteren op de uitdagingen van nu en morgen. We spraken over vertrouwen en verantwoordelijkheid in het licht van het rapport Elias. Oog voor elkaars belangen en elkaars business case kan opdrachtgever en opdrachtnemer dichter bij elkaar brengen in het nastreven van een gezamenlijk doel. Dit is wellicht vruchtbaarder dan extra controle en nieuwe contractbepalingen.’

0329

Frank Vrolijks, algemeen directeur van RPS Nederland

 • adviseert over en bouwt aan onder andere infrastructuur, gebieden en gebouwen
 • schoof aan bij: Linda Geerlings en Jean-Luc Beguin
 • wat ter tafel kwam: op welke wijze versterken we de samenwerking tussen kennisinstituten en ingenieursbureaus?

‘De boodschap van deze Marktdag is dat je samen meer bereikt. Maar de samenwerking tussen kennisinstituten en ingenieursbureaus is niet altijd zo vanzelfsprekend. Schuurt zelfs soms. Goed dus om het hier, in een informele setting, over te hebben. Het is prettig om aan tafel te zitten met hooggeplaatsten waartegen je alles kunt zeggen.’

Titia Beuker, commercieel manager Doxis Informatiemanagers

 • brengt expertise in op het gebied van documentmanagement, begeleidt Rijkswaterstaat bij overgang naar CONNECT (digitaal platform voor documentbeheer en samenwerking)
 • schoof aan bij: Roger Mol en Monique Smeijers
 • wat ter tafel kwam: hoe werk je in projecten samen in een complexe bestuurlijke omgeving met verschillende overheden?

‘Ik ben positief verrast door de spirit van Rijkswaterstaat om samen te werken. Er wordt goed naar onze inbreng als leverancier geluisterd. Wij werken samen met verschillende organisatieonderdelen en projecten. Voor ons is het soms shoppen binnen de grote organisatie. Het is niet altijd duidelijk bij wie je moet zijn om een dienst – in ons geval documentbeheer – effectief uit te rollen. Stel daarom 1 coördinerend persoon aan.’