Rijkswaterstaat investeert de komende jaren fors in het onderhoud aan maar liefst 28 bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Via dit magazine en de nieuwsbrief ‘Bereikbaar Zeeland’ brengen we u 4 keer per jaar op de hoogte van de werkzaamheden, leggen we uit waarom we de vele werken uitvoeren en lichten we toe wat dit betekent voor de scheepvaart, weggebruikers en andere belanghebbenden.
 

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Door u te abonneren op de nieuwsbrief ontvangt u dit magazine voortaan automatisch in uw mailbox.

Veel Rijkswaterstaatobjecten dateren uit de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Daarom is een groot deel aan renovatie of vervanging toe. In de loop der jaren is het verkeer op zowel de weg als het water bovendien enorm toegenomen, worden de vrachtwagens steeds zwaarder beladen en worden de schepen groter.

Inhijsen sluisdeur

We noemen het niet voor niets de grootste onderhoudsopgave die Rijkswaterstaat ooit heeft uitgevoerd

Toekomstbestendig maken

Daarom maken we tijdens iedere renovatie onze wegen, bruggen, sluizen en waterwerken meteen toekomstbestendig. We maken bruggen sterker, zodat er zwaardere vrachtauto’s overheen kunnen. We passen de infrastructuur zoveel mogelijk aan klimaatverandering aan. En we bouwen bruggen en sluizen op een energie-neutrale en duurzame manier.

Tegelijkertijd vervangen we de bestaande ICT-systemen voor bediening, besturing en bewaking. Zodat we meer objecten centraal kunnen besturen en de processen effectiever, eenvoudiger en betrouwbaarder worden. Al met al is het een enorm karwei: we noemen het niet voor niets de grootste onderhoudsopgave die Rijkswaterstaat ooit heeft uitgevoerd.

Inhijsen sluisdeur

Het is een traject dat vele jaren in beslag gaat nemen

Urgente projecten eerst

Het is een traject dat vele jaren in beslag gaat nemen. Daarom pakken we de meest urgente projecten als eerste aan. Daarbij valt te denken aan de sluizen en bruggen die regelmatig storingen geven. Daarnaast stellen we het belang van een goed functionerende hoofdtransportas – de belangrijkste vaarroutes - voorop, omdat deze van grote invloed zijn op de economie.

Bij de onderhoudsprojecten is hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer onvermijdelijk. Maar Rijkswaterstaat doet er tijdens de uitvoering alles aan om deze hinder te beperken. Als er afsluitingen nodig zijn, houden we deze zo kort mogelijk. Daarnaast zorgen we steeds voor afstemming met andere beheerders, belangenorganisaties, gemeenten, bedrijven en omwonenden.

Actuele planning

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek respectievelijk www.vananaarbeter.nl of www.vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie. Benieuwd naar alle projecten en onze voorlopige planning? Neem dan eens een kijkje op www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland.

In de volgende editie van dit magazine vindt u de aankomende planning van renovatieprojecten in de provincie Zeeland.

Overzichtskaart van alle projecten

Overzichtskaart met projecten in Zeeland

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen of suggesties over dit magazine of de projecten van Bereikbaar Zeeland? Laat het ons gerust weten via bereikbaarzeeland@rws.nl.

Wilt u iets melden met betrekking tot de weg of vaarweg, dan kunt terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.