De Zeeuwse wateren zijn van onmiskenbaar belang voor de economie. Ze verbinden de grootste haven van Europa, Rotterdam, met die van Antwerpen en Gent. De komende jaren werken wij er extra hard aan om te zorgen deze druk bevaren vaarroutes beschikbaar blijven en dat passages vlot en veilig verlopen.

Dat de Zeeuwse waterwegen van groot belang zijn, blijkt wel uit de cijfers van het aantal schepen dat door de Kreekraksluizen vaart. Dit sluizencomplex ligt in het Schelde-Rijnkanaal en behoort met 70.000 passages per jaar tot de drukst bevaren vaarroutes van Europa. Schepen die hier doorheen varen, vervoeren in totaal 696 miljoen ton aan vracht en houden daarmee 14 miljoen vrachtwagens van de weg. Dit zorgt voor minder files en minder CO2-uitstoot.

Infographic Kreekraksluizen en Hansweert

Naast het Schelde-Rijnkanaal is ook het Kanaal door Zuid-Beveland een belangrijke vaarroute. Dit is namelijk de kortste weg van de haven van Gent naar die van Rotterdam. Sluizencomplex Hansweert ligt hier middenin en faciliteert jaarlijks zo’n 45.000 schepen. Samen zijn zij goed voor een vracht van 40,5 miljoen ton. Dit komt neer op zo’n 820.000 vrachtwagens, die dankzij de scheepvaart niet over de weg moeten.

Dankzij vervoer over water is er minder vrachtverkeer op de weg

Kaart met vaarwegen

Vrachten nemen in gewicht toe

Hoewel het aantal scheepsbewegingen in de afgelopen jaren niet zo zeer is gegroeid, is het gewicht van de vracht per vaartuig wel flink toegenomen. Dit komt mede doordat vaartuigen grotere afmetingen hebben gekregen en dus meer kunnen vervoeren. Hierdoor kunnen soms minder schepen in een sluiskolk worden geschut en zijn wachttijden langer. 

Schepen die tussen Antwerpen en Rotterdam varen, vervoeren gemiddeld 15% meer vracht. Bij de vaarroute van Gent naar Rotterdam bedraagt de toename zelfs 30%. Ook daar moeten en zullen wij als Rijkswaterstaat op inspelen.

Wanneer we objecten op de waterwegen - zoals bruggen en sluizencomplexen - de komende jaren renoveren of vernieuwen, maken we ze meteen toekomstbestendig. Zo wordt er een nieuwe sluis gebouwd in Terneuzen, verstevigen we de bodembescherming in sluizen zoals die bij de Krammer en verbreden we onder andere de Zandkreekgeul.

Infographic Kreekraksluizen
Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Meer weten?

Benieuwd naar alle projecten die wij uitvoeren in het kader van een bereikbaar en veilig Zeeland? Neem dan eens een kijkje op www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland. Wanneer u het water op gaat, bekijk dan voor vertrek www.vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.