Rijkswaterstaat doet er ondanks het coronavirus alles aan om projecten en aanbestedingen zo veel mogelijk door te laten gaan. Dit doen we onder de voorwaarde dat de veiligheid en gezondheid van de mensen en de kwaliteit van het werk zijn geborgd. Voor enkele projecten betekent dit dat de planning wijzigt.

Icoon afstand houden

Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, werken de overheid, werkgevers en werknemers volgens het protocol “samen veilig doorwerken”. Daarmee communiceren we actief naar bedrijven, opdrachtgevers en werknemers hoe en in welke situaties we veilig kunnen doorwerken.

Uitgangspunt voor dit protocol zijn de landelijke richtlijnen van het RIVM. Iedereen met verkoudheidsklachten blijft thuis en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt 1,5 meter afstand bewaard. Bij sommige projecten kan dit lastig zijn. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden in kleine besloten ruimtes, zoals een brugkelder of een tentconstructie.

Planningen updaten

Door deze maatregelen schuift een aantal projecten op. We plannen de komende periode werkzaamheden opnieuw in, verzetten stremmingen en informeren alle belanghebbenden zo goed mogelijk over eventuele wijzigingen. Houd hiervoor ook de projectpagina’s op www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland in de gaten.