Actueel

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 1

Rijkswaterstaat werkt aan de vaarroutes voor waterrecreanten

Jacht in haven

Dat een heleboel bruggen en sluizen in Zeeland aan renovatie toe zijn, werd vorig jaar duidelijk door een aantal storingen aan onder andere de Grevelingenbrug. In aanloop naar het waterrecreatieseizoen vertellen we u graag wat we gedaan hebben om de bekende problemen te verhelpen. Ook blikken we vooruit op de werkzaamheden die we de komende jaren uitvoeren om de condities van onze voorzieningen te verbeteren.

Maatregelen rondom corona

Rijkswaterstaat sluit zich aan bij de oproep van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er geldt geen verbod om het water op te gaan, maar er zijn wel enkele beperkingen voor de recreatieve vaart. Zo mogen jachthavens slechts 50% van de aanlegplaatsen benutten en blijven alle openbare was- en toiletvoorzieningen voorlopig dicht. Overnachten op een boot mag enkel met personen van eenzelfde huishouden en eigen sanitair is vereist. Wie besluit toch te gaan varen, wordt verzocht ruim 1,5 meter afstand te bewaren.

Raadpleeg de website van Veiligheidsregio Zeeland voor de laatste maatregelen. 

We beginnen in mei met de werkzaamheden aan de slijtlaag van de Postbrug

De draaipunten van de hoofddraagconstructie van de Grevelingenbrug waren vorig jaar zodanig verouderd dat de beschikbaarheid in gevaar kwam. Om te voorkomen dat de brug niet meer omhoog kon, legden we een windbeperking op en voerden we periodieke inspecties uit. We begrijpen dat de kortdurende hinder die dit met zich meebracht erg vervelend was. Daarom hebben we het probleem verholpen door de hoofddraaipunten van de brug te vervangen.

Daarnaast voerden we in de periode van november tot en met februari het jaarlijkse ‘onderhoudstreintje’ uit. Onze vaste onderhoudsaannemer verrichtte hierbij alle vaste onderhoudswerkzaamheden aan de sluizen. Van het goed doorsmeren van de hydraulische onderdelen tot het verwijderen van de schelpdieren aan de kolkwanden. Kleine storingen die ze tegenkwamen, werden direct verholpen. Zodat we in optimale conditie konden beginnen aan het waterrecreatieseizoen.

Sluis met recreatieboten

Verder starten we dit jaar met de renovatie van steigers en de remming- en geleidewerken in de voorhavens van diverse sluiscomplexen

Gepland onderhoud met beperkte hinder

In de toekomst staan er nog een heleboel geplande werkzaamheden op het programma aan 8 sluizen, zeven beweegbare bruggen en tien vaste bruggen in Zeeland. We beginnen in mei met de werkzaamheden aan de slijtlaag van de Postbrug. Dan blijft het kanaal door Zuid-Beveland geopend, maar omdat de brug tijdens de werkzaamheden dicht blijft, is de vaarweg tijdelijk niet toegankelijk voor de hoge vaart. Deze stremming houden we beperkt tot 1 weekend. Het autoverkeer is meerdere dagen gehinderd. U vindt de exacte planning op de projectpagina Herstellen wegdek Postbrug.

Verder starten we dit jaar met de renovatie van steigers en de remming- en geleidewerken in de voorhavens van sluizencomplex Hansweert, de Kreekraksluizen en het Krammersluizencomplex. Om de hinder hierbij te beperken, voeren we de werkzaamheden aan de jachtensluizen pas uit ná het recreatieseizoen. Bovendien zorgen we dat er altijd ten minste 1 kolk beschikbaar is. Enkel de hoge vaart ondervindt hinder wanneer de kolk met de beweegbare brug tijdelijk gestremd is.

Volgend jaar volgen de renovaties aan de steigers, remming- en geleidewerken aan de Bergsediepsluis, Grevelingensluis en de Zandkreeksluis. De werken aan de andere complexen lopen dan nog door. Zo doseren we de werkzaamheden en zorgen we dat de wacht- en ligplaatsen op orde zijn, voor het geval de grote renovaties - die we vanaf 2022 gefaseerd uitvoeren - zorgen voor wachtrijen bij de sluizen.

Renovaties voor betere bereikbaarheid

Vanaf 2022 voeren zoals gezegd grootschalige renovatiewerkzaamheden uit. We herstellen schades, vervangen onderdelen en installeren nieuwe besturingssystemen. We geven de sluizen en bruggen een upgrade, zodat ze weer decennialang mee kunnen. Stremmingen zijn daarbij onvermijdelijk, maar uiteindelijk doen we dit om de condities van de objecten op de lange termijn te verbeteren.

Tot het zo ver is, kunnen we niet uitsluiten dat er zo nu en dan storingen optreden. Maar we doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom voeren we eerst de meest urgente werkzaamheden uit. Wanneer zich problemen voordoen, verhelpen we die zo snel mogelijk door alvast een aantal onderdelen te repareren of vervangen. Wij doen ons best om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken.

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Meer weten?

De precieze planning van de werkzaamheden maken we steeds bekend via www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland. Ga je het water op? Kijk dan voor vertrek op www.varendoejesamen.nl of www.vaarweginformatie.nl voor de actuele routeinformatie.

Luchtfoto sluizen