Vooruitblik

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 1

Vooruitblik op de remmingwerken van het Krammersluizencomplex

Luchtfoto Kreekraksluizen

Rijkswaterstaat voert de komende jaren onderhoud uit aan een groot aantal bruggen, sluizen en waterwerken in de Zeeuwse wateren. Zo zorgen we ervoor dat vaarweggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig op hun bestemming aankomen. In deze rubriek werpen we een blik op die toekomst en richten we ons op de remming- en geleidewerken van het Krammersluizencomplex: welke werkzaamheden voeren we hier de komende 2 jaar aan uit en hoe gaat dat u helpen?

Nu: slijtage aan onderdelen

De remming- en geleidewerken verkeren in slechte staat. Bij de kilometerlange staalconstructies met houten wrijfschorten - die zowel de pleziervaart naar de jachtensluizen als de beroepsvaart naar de duwvaartsluizen leiden - is sprake van slijtage aan onderdelen. Dit levert momenteel nog geen problemen op. Maar om storingen te voorkomen, renoveren wij de remming- en geleidewerken alvast in aanloop naar het grote onderhoud aan de sluis.

Detailfoto van vooroeververdediging

Straks: kleinere kans op ongeplande storingen

De aannemer werkt de komende 2 jaar aan het herstel van de remming- en geleidewerken, zodat ze weer minstens 25 jaar mee kunnen. Op deze manier zorgen we ervoor dat het aan- en afmeren ook in de toekomst vlot en veilig verloopt en verkleinen we de kans op onvoorziene stremmingen. Door dit nu alvast te doen, splitsen we het totaal aan werkzaamheden aan het Krammersluizencomplex bovendien op. Hierdoor ervaart u relatief minder hinder.

Portret van Henk vd Bosch
Henk van den Bosch, projectmanager Krammersluizen

'Vooruitlopend op de renovatie van de Krammersluizen voeren we nu dit groot onderhoud uit, zo voorkomen we storingen'

Maar eerst: werkzaamheden uitvoeren

Tijdens de werkzaamheden, die worden uitgevoerd vanaf deze zomer tot het tweede kwartaal van 2022, is een aantal geplande stremmingen nodig. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de eindgebruikers. Zo proberen we stremmingen in de duwvaartsluizen in het weekend te plannen en die van de jachtensluizen buiten het recreatieseizoen. Het aantal beschikbare ligplaatsen neemt tijdelijk af. Hierover zullen wij u tijdig informeren.

Project civiele werken

Naast de renovatie van de remming- en geleidewerken, wordt er tussen 2020 en 2022 nog meer gedaan. We vernieuwen de bodembescherming, die voorkomt dat de schepen de vaargeul ontgronden, bij de duwvaartsluizen aan de Zoommeerzijde. We vervangen de beschermingslaag op de bodem van het Laagbekken, die de oever beschermt tegen golfslag. En we knappen de uitzichttoren, net buiten het complex, plus het bijbehorende parkeerterrein op.

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Meer weten?

Benieuwd naar de gedetailleerde planning? Bekijk dan ook de projectpagina van de aanstaande werken aan het Krammersluizencomplex. Raadpleeg voor u het water op gaat www.vaarweginformatie.nl of www.varendoejesamen.nl voor de actuele reisinformatie.

Boot in sluis