Programmabeheer en totaaloverzicht

Vanaf april 2017 zijn de bodem- en ondergrondtaken anders georganiseerd binnen Rijkwaterstaat Leefomgeving. Alle werkzaamheden voor de gezamenlijke opdracht Bodem+, de ondersteuning van het Projectbureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het kwartiermaken van het Informatiehuis Bodem en Ondergrond zijn daarbij ondergebracht in de Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond.

Alle werkzaamheden op het gebied van (water)bodem, grondstromen, grondstoffen en ondergrond voor de eigen uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat zijn ondergebracht in de afdeling Natuurlijk Circulair, waarmee nauw wordt samengewerkt. De werkzaamheden van die afdeling vallen buiten de scope van dit jaarwerkplan en onderstaande overzichten.

Overzicht van inzet capaciteit en middelen
In onderstaande tabellen is de inzet van capaciteit en middelen door Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond in 2018 samengevat, uitgesplitst naar de verschillende werkpakketten met verschillende financiers. De gezamenlijke Bodem+-opdracht DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water) kromp in 2015 en 2016 met 1 fte per jaar. Het ministerie van IenW-DGRW heeft besloten tot een versnelde beperking van personele inzet met 2,5 fte in 2017 en 2,2 fte in 2018. Dit vraagt enerzijds om scherpere keuzes in de eigen werkzaamheden, anderzijds extra inzet door het ministerie van IenW en decentrale overheden zelf.

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2018 voor gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2018 voor gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond
OnderwerpFteEuro (x 1000)
Wbb in Omgevingswet en bedrijvenregeling4,550
Ondersteuning uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en ondergrond en STRONG7,81.250
Onderhoud bestaande bodemregelgeving3,5200
(Bodem)informatievoorziening, kennisoverdracht en bewustwording decentrale overheden6,5900
Uitvoering wettelijke taken4250
Uitvoeringsprogramma Kennis- en Innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond02.000
Totalen26,34.650
Programmabeheer-afdelingshoofd (gefinancierd door Rijkswaterstaat)10

Het projectmiddelenbudget voor 2018 bedraagt 4,65 miljoen euro. In verband met dynamiek door het jaar heen is gekozen voor een beperkte ‘overprogrammering’. Gestuurd wordt op het afgesproken budget in een GVKA-kasstelsel, zoals goedgekeurd in het Opdrachtgeversoverleg van Bodem+.

Brontabel als csv (516 bytes)

Samenvatting andere opdrachten 2018, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten 2018, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers
OnderwerpFteEuro (x 1000)
DGRW: Programmabureau Basis Registratie Ondergrond (BRO)1,90
DGMI: Wettelijke taken Bssa +Wbm1,2550
Aan de slag met de Ow: Informatiehuis Bodem en Ondergrond1,40
Werken voor derden: internationaal0,10
Brontabel als csv (242 bytes)