Werkprogramma 2018

Het jaarwerkplan 2018 geeft op hoofdlijnen onze toekomstplannen weer en schetst daarnaast enkele ontwikkelingen. 2017 was voor ons een transitiejaar, waarin we volop werkten aan de Aanvullingswet bodem en de voorbereidingen op het Aanvullingsbesluit bodem. Ook werden de Uitvoeringsprogramma’s van het Convenant Bodem en Ondergrond, Convenant Bodem en Bedrijfsleven en van de Structuurvisie Ondergrond samengevoegd tot het gezamenlijke Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. In 2018 zal het accent verschuiven van inrichting naar realisatie en versnellen van de doelen en producten uit die programma’s. Ook de totstandkoming van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem en onderliggende regeling krijgt topprioriteit.

In deze magazine:

Ons werk in 2018.
Lees meer in de inleiding

Ondersteuning modernisering bodemregels in de Omgevingswet
Lees meer in hoofdstuk 1

Ondersteuning Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond
Lees meer in hoofdstuk 2

Ondersteuning onderhoud bestaande bodembeleid en -regelgeving
Lees meer in hoofdstuk 3

(Bodem)informatievoorziening, kennisopbouw en -overdracht
Lees meer in hoofdstuk 4

Professionele uitvoering wettelijke taken
Lees meer in hoofdstuk 5

Programmabeheer en totaaloverzicht
Lees meer in hoofdstuk 6