Over dit magazine

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarrapportage

Over dit magazine

Jaarrapportage Rijkswaterstaat Bodem+ 2019

Ook dit jaar krijgt u de Jaarrapportage Rijkswaterstaat Bodem+ in de vorm van een online magazine. U kunt het magazine lezen op uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina's passen zich automatisch aan.

De Jaarrapportage 2019 geeft u een overzicht van de geleverde resultaten en producten van Rijkswaterstaat Bodem+, inclusief een financiële verantwoording. Het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant stelt een eigen financiële verantwoording op voor zijn Programmateam en de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem.

Rijkswaterstaat Bodem+ streeft naar duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en vormt hiermee een schakel tussen enerzijds de beleidsvorming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en anderzijds de uitvoering door provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Ook ondersteunt Rijkswaterstaat Bodem+ de eigen RWS-uitvoerders.


Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond


Rijkswaterstaat

Gilbert voorwoord