Structurele activiteiten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voert een aantal structurele activiteiten uit. Het verwerken van de meldgegevens; het beheren van het meldsysteem AMICE; het verzorgen van de communicatie naar de doelgroep; het afhandelen van rapportageverzoeken.

Meldkamer

In hoofdstuk 2 is het bestaansrecht en de taken van het LMA beschreven. Daarin is aangegeven dat één van de taken is het op snelle en efficiënte wijze verwerken van de meldgegevens. Dit gebeurt door de collega’s van de meldkamer. Zij nemen de meldingen in ontvangst. Hierbij gaat het om toegangsaccounts, aanvragen van verwerkersnummers of het afhandelen van helpdeskvragen.

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts
201520162017
Melder1.521238213
Handhaver779188112
Overig2202
Totaal2.322426327
Brontabel als csv (99 bytes)
Afhandeling aanvragen om een verwerkersnummer
201520162017
Toegekend1008873
Afgewezen1086
Totaal1109679
Brontabel als csv (74 bytes)
Aantal verwerkte meldingen
201520162017
Papier8.7689.4187.834
XML1.438.5361.534.1731.614.233
Webformulier190.025212.416211.818
Totaal1.637.3291.756.0071.833.885
Brontabel als csv (154 bytes)
Aantal afgehandelde helpdeskvragen
201520162017
Eerste lijn4.5892.5462.586
Tweede lijn450356130
Uitvoering afvalbeheer285260310
Totaal5.3243.1623.026
Brontabel als csv (135 bytes)
Aantal maatwerkrapportages
201520162017
Extern175294304
Inter2264
Totaal197300308
Brontabel als csv (71 bytes)
Aantal in AMICE opgevraagde standaardrapportages
201520162017
Handhaver26.24828.44527.992
Melder12.56411.04510.152
Overig18900
Totaal39.00139.49038.144
Brontabel als csv (123 bytes)

Wat opvallend is aan deze cijfers, is dat het aantal verwerkte meldingen is toegenomen. Vooral via internet, wat een positief resultaat is. Mensen weten antwoorden via het internet te vinden. Duidelijk te zien is dat de telefonische vragenafhandeling sinds 2016 sterk is afgenomen. Dit komt door het gebruikmaken van e-herkenning waardoor het inloggen beter verloopt.

AMICE

AMICE kende in 2017 een betrekkelijk rustig jaar. Er was in dit jaar een kleine release gepland. Deze release is uitgesteld met het oog op de migratie van de hosting van AMICE in 2018. De hosting partij is er onder andere verantwoordelijk voor dat de AMICE servers in verbinding staan met het internet, dat er dagelijkse back-up’s worden gemaakt, het onderhoud van het infrastructuur etc. De hosting van AMICE is nu door CGI geregeld maar na de migratie worden deze taken door Rijkswaterstaat (RWS) overgenomen. Voor beide trajecten moet een overgangsperiode worden aangehouden en is er besloten om deze trajecten samen te voegen zodat gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden. De migratie van de hosting en de release staat gepland voor 2018.

Daarnaast was in 2017 de overgang naar een nieuwe applicatiebeheerder gerealiseerd, maar hebben we moeten besluiten het beheer weer in handen te leggen van de oude leverancier. Het lukte de nieuwe leverancier niet om het onderhoud van de applicatie goed te verzorgen.
De overgang naar de nieuwe leverancier is in 2017 ten dele gerealiseerd. Er is een nieuwe ontwikkelaar die het onderhoud van de code gaat verzorgen. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om ook de hosting van AMICE onder te brengen bij een nieuwe leverancier. Dit gaat  in 2018 gerealiseerd worden.

Incidenten en storingen
De verbetering van de beschikbaarheid en stabiliteit van AMICE is ook in 2017 doorgezet. Er zijn 10 verstoringen en bugs gemeld aan de IT-leverancier en dat zijn er minder dan in 2016. 2 van deze verstoringen is met hoge prioriteit behandeld en 3 met medium prioriteit. Een verstoring heeft een hoge prioriteit zodra het meldproces verstoord wordt of AMICE onjuiste gegevens toont op rapportages of schermen. De verstoring met de grootste impact trad 24 januari 2017 op, inloggen op het webportaal was niet meer mogelijk. Dit was kwam door wijzigingen in het eHerkennings netwerk. Het is uiteindelijk binnen 2 dagen opgelost.

Projecten
Zoals eerder gemeld gaat AMICE in 2018 migreren. De hosting wordt dan ondergebracht in een Rijksrekencentrum in beheer van RWS. In 2017 zijn de activiteiten gestart om dit voor te bereiden.

Communicatie

Op diverse manieren onderhouden wij het contact met onze belangrijkste doelgroep: de omgevingsdiensten.

Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg
Het LMA voert het voorzitterschap van het Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT). In 2017 zijn de vertegenwoordigers van omgevingsdiensten 3 keer bijeen geweest. In dat overleg zijn inhoudelijke zaken op elkaar afgestemd. De vertegenwoordigers in het LAT zijn de aanspreekpunten van het LMA voor de andere omgevingsdiensten binnen hun provincie.

Schakeldag
Elk jaar wordt een landelijke Schakeldag georganiseerd. In 2017 vond dit plaats in de Brabanthallen te Den Bosch. Op deze dag zijn overheden geïnformeerd over veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en over actuele onderwerpen binnen het omgevingsdomein. Het LMA heeft tijdens de Schakeldag een workshop verzorgd over informatie gestuurd handhaven van afvalproducerende bedrijven. De titel van de workshop was veelzeggend: ‘Je bent wat je weggooit’.  

LMA-contactdag
Eenmaal per jaar organiseren wij met vertegenwoordigers van alle omgevingsdiensten een LMA-contactdag. Op 23 november 2017 vond dit plaats in Utrecht. Ruim 50 medewerkers van omgevingsdiensten uit het hele land waren aanwezig. Vrijwel alle omgevingsdiensten waren vertegenwoordigd. Tijdens de LMA-contactdag zijn de mogelijkheden van het gebruik van de strategische quickscan aan de orde geweest. Daarnaast zijn de consequenties van het verdwijnen van het begrip ‘inrichting’ besproken.

Werkgroep Informatiegestuurde Handhaving
Het LMA vervult de rol van secretaris bij de Werkgroep Informatiegestuurde Handhaving (WIgH). In 2017 is deze werkgroep 3 keer bij elkaar geweest. De werkgroep heeft kennis en producten uitgewisseld op het vlak van informatieanalyse. Ook is de werkgroep een denktank en verstrekt advies aan (ambtelijk) betrokken organisaties. Betrokkenen zijn vooral de omgevingsdiensten. De handhavingspartners, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nationale Politie hebben ook deelgenomen aan de werkgroep. Tot slot is naast het LMA, als bron, ook de Kamer van Koophandel aangesloten.

Bestuurlijk analistenoverleg
In 2017 heeft het LMA opnieuw deelgenomen aan het bestuurlijk analistenoverleg. Tijdens dit overleg wordt informatie uitgewisseld met betrekking tot interne, lopende projecten en analysemethoden. Daarnaast pakt de werkgroep gezamenlijke, landelijke projecten op. Op het moment bestaat het platform uit analisten van Omgevingsdiensten, het LMA, ILT, RWS en provincie Noord-Holland. Het bestuurlijk analistenoverleg is 1 keer bij elkaar geweest.

Werkgroep Ketentoezicht bodem, bagger en bouwstoffen
Het LMA neemt structureel deel aan de werkgroep ketentoezicht bodem, bagger en bouwstoffen. In 2017 is deze werkgroep 4 keer bij elkaar geweest. In samenwerking met de werkgroep hebben we in 2017 geprobeerd niet aan LMA meldende gronddepots op te sporen. Hieruit kwam dat er veel onjuiste meldingen voor grondstromen zijn.

Rapportages

In 2017 heeft het LMA in totaal 312 rapportageverzoeken afgehandeld. Hieronder een uitsplitsing in een tabel.

Afgehandelde rapportageverzoeken

Afgehandelde rapportageverzoeken
BedrijfInspectieInternODPolitieWaterschapTotaal
Maatwerk56314107151214
Risicoprofiel Afvalproducten33
Tactische Quickscan1010
Voorbereidingsrapportage480185
Totaal56354200161312
Brontabel als csv (226 bytes)

In 2016 zijn er 300 rapportageverzoeken afgehandeld, er is dus sprake van een lichte toename. Als het gaat om de tijd van afhandeling geldt dat meer dan de helft van de verzoeken binnen 1 week waren afgehandeld. Voor bijna 15 % geldt zelfs dat de verzoeken op dezelfde dag zijn afgehandeld als dat ze zijn ingediend.

Doelgroep 2017
Circa 64% van de rapportages die zijn opgeleverd, waren door een medewerker van een omgevingsdienst opgevraagd. Dit aandeel van omgevingsdiensten bij de rapportageverzoeken is vergelijkbaar met het jaar daarvoor, toen lag dit percentage op 58% . Als het gaat om de rapportageverzoeken die de politie heeft opgevraagd is er sprake van een afname. In 2016 werden er 34 rapportages voor de politie opgeleverd, in 2017 zijn het er 16. Ook het aantal rapportageverzoeken van bedrijven (met name voor opvragen van informatie voor hun milieujaarverslagen) is afgenomen van 66 in 2016 naar 56 in 2017. Inspectiediensten (ILT en ISZW) weten het LMA in 2017 juist weer meer te vinden dan in 2016.

Type rapportages
In 2017 is er meer dan 85 keer een ‘Risicoprofiel Afvalverwerker’ (ook wel Voorbereidingsrapportage genoemd) aangevraagd. Dit is een lichte toename ten opzichte van 82 keer in 2016. Een Risicoprofiel Afvalverwerker is een uitgebreide rapportage die inzicht biedt wat er op een inrichting gebeurd met afval. Dit is een handig hulpmiddel bij toezicht en controle op afvalbedrijven. Een goede ontwikkeling is dat er in totaal 21 omgevingsdiensten zijn bediend met een Risicoprofiel Afvalverwerker. Dat zijn er meer dan in 2016, toen waren er 14 omgevingsdiensten die een Risicoprofiel Afvalverwerker opvroegen.