Vooruitblik

Eerder heeft u kunnen lezen over het project Meldsystematiek. In dat onderzoek is zowel door het bedrijfsleven als door de overheid aangegeven dat de meldsystematiek erg ingewikkeld is. Dat komt door de vele uitzonderingen, vaak uitzonderingen vanwege het bestaan van andere meldpunten. Denk naast AMICE bijvoorbeeld aan het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), Meldpunt Bodemkwaliteit en EVOA.

Meldpunt Circulaire Economie

Ook wordt het als erg lastig ervaren om aan meerdere meldpunten te moeten melden (het bedrijfsleven) en om bij meerdere meldpunten informatie te moeten verzamelen (overheid). Vooral dat laatste maakt het monitoren van het succes van een Circulaire Economie complex. Aanleiding voor het LMA om samen met de meldpunten en de gebruikers ervan te praten over hoe we de meldpunten meer op elkaar kunnen laten aansluiten.

In 2018 gaat het LMA hiermee aan de slag. Eerst gaan we met de verschillende meldpunten en hun gebruikers praten over waar zij precies tegenaan lopen en welke kansen zij zien om het makkelijker te maken. Vervolgens willen wij, later in het jaar, in een grote bijeenkomst een gezamenlijk toekomstbeeld komen. Met daarbij de afspraak om hier gezamenlijk aan te gaan werken.

Pro- actieve houding

Met elkaar hebben we een pro- actieve houding naar de opdrachtgevers en de omgevingsdiensten uitgesproken. Dit ziet het LMA komend jaar weer toenemen niet alleen door het leveren van maatwerk rapportages en ons verbeterde product  de 'Strategische Quickscan’ alsook door het delen van kennis door uitwisseling van medewerkers en door detachering van onze mensen naar de omgevingsdiensten.

Naast deze ontwikkelingen zien we dat we niet alleen de verbinding maken met de omgevingsdiensen, maar ook met het IPO en de VNG. Gezamenlijk kunnen we nog meer betekenen voor elkaar!