Jaarrapportage LMA 2017

Dit jaar presenteert het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor de tweede keer de Jaarrapportage als online magazine. Alle activiteiten en projecten van het LMA in één magazine. U kunt de jaarrapportage lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone.

De jaarrapportage 2017 beschrijft in hoofdlijnen de resultaten en producten van het LMA. Ook leest u in de jaarrapportage 2017 hoeveel meldingen door de meldkamer zijn afgehandeld.

Over het LMA
Het LMA streeft ernaar om de samenleving gezonder, veiliger en eerlijker te maken. Om dit te bereiken, vervullen wij een dienende functie richting toezichthouders en handhavers, met name omgevingsdiensten.

Het LMA ondersteunt bij het voortdurend effectiever maken van het toezicht en de handhaving. Met een helder dienstenportfolio. Met de beschikbaarheid van specialisten die ondersteunen bij het maken van analyses. En met experts in wet- en regelgeving. En met docenten die relevante trainingen verzorgen.