De snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere worden niet alleen verbreed, ook verkeerssituaties worden geoptimaliseerd om de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren. Zo worden rijrichtingen logischer ingedeeld en is de verbreding van de snelwegen een goed moment voor de Nationale Bewegwijzeringsdienst om het bebordingsplan na te lopen en indien nodig te optimaliseren. Twee voorbeelden: we veranderden de rijrichting in knooppunt Muiderberg en wijzigden de bewegwijzering op de borden voor verkeer richting Zeewolde.

We wijzigen verkeerssituaties om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren. Dit zorgt soms voor frustratie en verwarring bij weggebruikers en omwonenden. Enerzijds zijn omwonenden het niet altijd eens met de aanpassingen op de blauwe borden, omdat hun bestemming is vervallen, of omdat hun bestemming via een andere route geleid wordt. Anderzijds hebben automoblisiten te maken met een wenperiode, met name voor wat betreft de gewijzigde rijrichtingen. Dit levert negatieve reacties op sociale media op richting SAA. Ook (lokale) media besteden hier, soms negatieve, aandacht aan.

Gewijzigde bewegwijzering A6 Almere

Vóór de verbreding van de A6 bij Almere stond Zeewolde als bestemming op de bebording bij aansluiting 5 (Almere Stad). Weggebruikers met bestemming Zeewolde konden toen afslag 5 nemen en werden vervolgens via de Waterlandseweg (N305) naar Zeewolde verwezen. Na de verbreding stond in het nieuwe bebordingsplan Zeewolde niet meer op de borden aangegeven bij afslag 5. Weggebruikers vanuit Amsterdam richting Zeewolde werden verwezen naar het knooppunt Almere om daar de A27 richting Utrecht te nemen en vervolgens afslag 36 Almere Haven/Zeewolde.

Dit nieuwe bebordingsplan leverde veel commotie op, met name bij het bestuur van de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde. Er werd een motie ingediend door een Statenlid tijdens de Statenvergadering over het ontbreken van Zeewolde op de bewegwijzering op de A6. Zijn argument was dat Zeewolde sneller te bereiken was via afslag 5. De nieuwe route was langer in kilometers en tijd. Daarnaast was de Waterlandseweg een jaar eerder verbreed naar 2 x 2 rijstroken en zou er voldoende capaciteit zijn om het verkeer richting Zeewolde over de Waterlandseweg te leiden. Statenleden waren actief op sociale media en lokale media pakten het nieuws op. Hierdoor roerden ook bewoners van Zeewolde zich in de discussie en werd het een veelbesproken issue dat schadelijk was voor het imago van SAA en Rijkswaterstaat.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Richtlijnen bewegwijzering

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) stelt de bebordingplannen op. De bestemmingen op de borden worden gekozen op advies van de gemeente en de gestelde richtlijnen voor bewegwijzering. We vroegen de NBd naar de reden van de gewijzigde bebording.

Het antwoord bleek interessant. Bestemmingen worden aangegeven op de snelweg die het dichtstbij ligt. In het geval van Zeewolde is dat de A27. Voorheen werd je vanuit Amsterdam naar Zeewolde via de A6 en de Waterlandseweg geleid, omdat het deel van de A27 tussen afslag Zeewolde en het knooppunt Almere er toen nog niet lag. Omdat blauwe borden een lange levensduur hebben, is dit niet aangepast toen het laatste deel van de A27 aangelegd werd. De verbreding van de A6 bij Almere was een mooi moment om ook de borden aan te passen.

Oude situatie A6A27 Zeewolde
De situatie voor het laatste deel van de A27 werd aangelegd

Deze informatie deelden we via sociale media en gaven we als antwoord op vragen die bij de landelijke informatielijn binnenkwamen. Ondanks onze argumentatie waarom we dit deden, bleef de nieuwe bebording een punt van discussie. Rijkswaterstaat liet Gedeputeerde Staten weten dat Zeewolde niet op de nieuwe borden terugkomt.

Panky Nefkens, ondernemer langs de A6

Omdraaien rijrichting A1/A6

Om de bereikbaarheid en doorstroming te bevorderen, is bij knooppunt Muiderberg de rijrichting omgedraaid. Verkeer richting Amersfoort en Hilversum houdt rechts aan in plaats van links, verkeer richting Almere houdt voortaan links aan.  

Nefkens: "We zijn allemaal mens, we volgen een bepaald stramien in het leven. De A1 is een mooi voorbeeld. Als weggebruikers waren we zo gewend om links voor te sorteren."

Door ervaring van eerdere SAA-projecten vertrouwden we erop dat deze gewijzigde verkeerssituatie uiteindelijk profijt op zou leveren voor de doorstroming, maar de eerste weken wat verkeershinder met zich mee zou brengen. Om die hinder zoveel mogelijk te beperken, zetten we grootschalige communicatie in. We gebruikten hiervoor animaties over de nieuwe situatie, sociale media en Flitsmeister. Ook zetten we Livecrowd in. Een tool die vragen en opmerkingen over de gewijzigde verkeerssituatie op het internet monitort, en er direct antwoord op geeft. De animatie op sociale media is meer dat 500.000 keer bekeken en er was ruimschoots aandacht in de landelijke media (radio en televisie).