De volgorde van uitvoering van de vijf SAA-projecten is zo gepland en uitgekiend, dat we de bereikbaarheid tijdens de bouw kunnen garanderen (netwerkstrategie SAA). In 2012 kwam deze strategie door de financiële crisis onder druk te staan. Doordat de bouwvolgorde oorspronkelijk was bepaald door de mate van verkeershinder zorgde het afwijken daarvan voor een minder goede bereikbaarheid op het SAA-netwerk. En het zorgde ook voor een langere periode van werkzaamheden. Oorspronkelijk zou de weguitbreiding SAA in 2020 klaar zijn. Dat wordt nu 2026.

Uitgekiende volgorde

SAA bestaat uit vijf projecten, waarvan drie projecten worden verbonden door de wisselbaan. SAA heeft daarmee het langste wisselstrooksysteem van Nederland. Om de bereikbaarheid tijdens de bouw te kunnen garanderen, bedachten we een uitgekiende volgorde van de projecten gebaseerd op de verwachte verkeershinder. In 2012 zorgde de financiële crisis ervoor dat er twee projecten naar achteren werden geschoven: de A9 Badhoevedorp – Holendrecht en de A6 Almere. Doordat de bouwvolgorde oorspronkelijk was bepaald door de mate van verkeershinder, zorgde het afwijken daarvan voor een minder goede bereikbaarheid op het SAA-netwerk. Minder capaciteit zorgt voor knelpunten in de spits en voor een minder snelle verbetering van de bereikbaarheid op het SAA-netwerk. Vooral als je bedenkt dat de verkeersgroei sterk is gestegen sinds de plannen voor de weguitbreiding van SAA zijn gemaakt.

Startschot A10/A1
2012: Minister Schultz geeft startschot voor uitvoering eerse SAA-project A10-Oost/A1 Diemen

Versnelde oplevering A1/A6 in 2017

De snelle toename van het verkeer, de A1 en A6 scoorden dagelijks hoog in de filenoteringen, waren voor ons aanleiding te kijken naar mogelijkheden om de A1/A6 versneld op te leveren. Dat lukte, in oktober 2017 kwam het traject van de A1/A6 met de opening van de wisselbaan, helemaal beschikbaar voor het verkeer. Dat was positief voor het verkeer vanaf de A6 in de ochtendspits richting de A1. Maar minder geslaagd voor het verkeer in de avondspits vanaf de A1 bij knooppunt Muiderberg naar de A6 richting Almere en Lelystad. Het verkeer zou daar ter hoogte van Almere Havendreef teruggaan van 4 naar 2 rijstroken. Door het naar achteren schuiven van het project A6 Almere door de bezuinigingsmaatregelen zou die situatie nog langer gaan duren dan oorspronkelijk gepland. Daarom zijn we toen ook met de aannemer van het project A6 Almere in gesprek gegaan om te kijken naar mogelijkheden om de A6 Almere versneld uit te voeren.

Versnelling A6 Almere

Door intensieve samenwerking tussen SAA, aannemer, gemeente Almere en de provincie Flevoland zijn slimme oplossingen bedacht om de werkzaamheden te versnellen. We startten vroegtijdig met voorbereidende werkzaamheden zoals voorbelasting, hadden een efficiëntere werkwijze en er was een goede samenwerking tussen genoemde partijen. We sloten de Waterlandseweg 10 dagen af in plaats van een aantal weekenden. Dit bevorderde de bereikbaarheid op zowel de A6 Almere als het lokale wegennet. In 2018 verbreedde de provincie de Waterlandseweg. Hierdoor ontstond een efficiënte omleidingsroute tijdens weekendafsluitingen van de A6.

Minister Van Nieuwenhuizen: "Het is een enorme opsteker voor Almere en de regio dat we de extra rijstroken op de A6 een jaar eerder kunnen gebruiken dan gepland."

Minister van Nieuwenhuizn bij A6
Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, samen met alle samenwerkende partijen bij de A6

Verkennen tijdelijke maatregelen

In 2020 zouden alle SAA-projecten zijn opgeleverd. Daarbij hoort ook de wisselbaan, de verbindende factor van SAA. Omdat we pas later zijn gestart met de A9 Badhoevedorp – Holendrecht, kan de wisselbaan tot de oplevering van dat project in 2026 alleen gebruikt worden tussen Almere en Diemen. De wisselbaan op de A9 Badhoevedorp - Holendrecht en de A9 Gaasperdammerweg kan door de aangepaste volgorde niet open. Een grote tegenvaller voor verkeer dat vanaf Almere richting Schiphol op de wisselbaan in het oorspronkelijke plan in één keer door zou kunnen rijden.

Opening van de wisselbaan tussen Diemen en knooppunt Gooimeer

Het later openen van de wisselbaan kan door de grote verkeersgroei na de financiële crisis zorgen voor een knelpunt in de ochtendspits en mogelijk negatieve publiciteit. Daarom heeft SAA een aantal alternatieven verkend die mogelijk als tijdelijke maatregel kunnen worden ingezet om extra capaciteit in de ochtendspits te genereren totdat de wisselbaan in 2026 beschikbaar is.

Programmadirecteur Hans Ruijter legt uit hoe we de doorstroming, reistijd en leefbaarheid verbeteren op het traject. Bekijk de video op het online bezoekerscentrum uit 2014.