Het is bijzonder als een omvangrijk project door de media en het publiek wordt opgemerkt. Het inrijden van de spoorbrug over de A1 bij Muiderberg was zo’n megaoperatie die landelijk veel belangstelling kreeg. De keerzijde is dat deze operatie veel verkeershinder en overlast voor de omgeving met zich meebracht. Hoe zorg je dan dat regio Groot-Amsterdam bereikbaar blijft en dit veilig gebeurt?

Hans Ruijter bij Spoorbrug
Hans Ruijter, programmadirecteur SAA

Ruijter: "De plaatsing van de nieuwe spoorbrug over de A1 noemde ik het zwaarste transport in de geschiedenis van de wegenbouw."

Om de verbreding van de A1 mogelijk te maken, moest de spoorbrug bij Muiderberg vervangen worden door een langere spoorbrug. De nieuwe spoorbrug, de ‘Zandhazenbrug’, is een boogbrug van 255 meter lang, 17 meter breed en weegt 8400 ton. De spoorbrug is begin mei 2016 in één nacht over de A1 gereden. Het was één van de zwaarste transporten in de gschiedenis van Nederland. Eenmaal op zijn plek aangekomen, is de brug op de tijdelijke landhoofden geplaatst.

Verkeershinder

Het verplaatsen van de spoorbrug veroorzaakte veel verkeershinder. Ingrijpend voor een verkeersader als de A1 waar in 2017 dagelijks 200.000 auto’s overheen reden. Verkeer moet dan al snel tientallen kilometers omrijden.

De A1 tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg ging in beide richtingen dicht en de verbindingsweg A6 en A1 van Almere naar 't Gooi was afgesloten. De omgeving rondom de spoorbrug ging om veiligheidsredenen hermetisch op slot. Ook werd een deel van de lokale wegen bij Muiderberg afgesloten en was er geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam en Almere. Omwonenden in de directe omgeving konden met een speciale toegangspas aantonen dat ze in het gebied moesten zijn.

Bereikbaar blijven

Om te zorgen dat de regio Groot-Amsterdam bereikbaar zou blijven, is samen met betrokkenen als ProRail en omliggende gemeenten, grootschalig ingezet op communicatie. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau zijn alternatieve routes aangeboden. Verkeerskundigen hielden nauwlettend het verkeer rondom Amsterdam en de lokale wegen bij Muiderberg in de gaten. Het was duidelijk drukker dan normaal op de alternatieve routes, maar vertragingen bleven beperkt.

Luchtfoto Spoorbrug

Daarnaast is ‘crowd-management’ ingezet om te enthousiaste kijkers tijdens de operatie op afstand te houden. Via een heteluchtballon gingen infraroodcamera’s de lucht in die ongewenste belangstellenden detecteerden in de omgeving van de spoorbrug. Daarnaast is een livestream gemaakt waarmee belangstellenden op afstand konden meekijken. Voor deze complexe klus maakten we in samenwerking met alle partijen een draaiboek. Dit draaiboek diende later als basis voor de verplaatsing van een vliegtuig over de A4 voor een reisorganisatie.

Timelapse

Van het slopen van de oude spoorbrug en het inrijden van de nieuwe is een timelapse gemaakt. Bekijk 'm op ons online bezoekerscentrum.