Bij het uitvoeren van de vijf SAA-projecten is rekening gehouden met het continu kunnen doorstromen van het verkeer op dit 63 kilometer lange tracé. Als een project klaar is, kan dat gevolgen hebben voor de volgende projecten op het SAA-netwerk. Wanneer het werk vlotter vordert en een project versneld opgeleverd kan worden, moet er snel geschakeld worden om negatieve gevolgen, zoals een flessenhals, te voorkomen.   

Minister Van Nieuwenhuizen: "Een van de drukste regio's van ons land heeft meer bewegingsruimte gekregen."

Flessenhals Havendreef

In 2017 leverden we de A1/A6 versneld op, terwijl we net begonnen met de voorbereidingen voor het aangrenzende project, de verbreding van de A6 bij Almere. De versnelde oplevering van de A1/A6 kende twee gevolgen. Een positieve; het verkeer op de drukke A6 bij Almere kon zonder file doorrijden naar de A1. Vanaf deze locatie was er immers meer capaciteit. Maar er was ook een negatieve kant. Voor het verkeer vanaf de A1 bij knooppunt Muiderberg naar de A6 richting Almere en Lelystad zou een flessenhals ontstaan ter hoogte van Almere Havendreef. Het verkeer ging daar van 4 rijstroken naar 2 rijstroken per rijrichting. Voor de beeldvorming was dit niet gunstig. Wel meer wegcapaciteit tussen Muiderberg en Almere Havendreef maar meer kans op files door het ontstaan van een flessenhals bij Almere Havendreef.

Tijdelijk derde rijstrook

Het projectteam en de aannemer van de A6 Almere hadden het probleem van een flessenhals na oplevering van de A1/A6 voorzien. Daarom was dit opgenomen in de uitvraag voor een aanbieding van een aannemer. Een oplossing vond de aannemer in de aanleg van een derde rijstrook tussen Almere Havendreef en Almere Stad als tijdelijke maatregel. Hoofduitvoerder Gerard de Boer vertelde daarover in dit interview

Gerard de Boer - Hoofduitvoerder
Hoofduitvoerder Gerard de Boer

De Boer: "Enerzijds is er een strakke planning, anderzijds willen we flexibel zijn."

De tijdelijke derde rijstrook die de aannemer heeft aangelegd, was aanvankelijk alleen voorzien tijdens de eerste fase van de bouw. Tijdens de tweede bouwfase zou daar geen plaats meer voor zijn in de planning van de werkzaamheden van de aannemer. Omdat we wilden voorkomen dat het probleem van de flessenhals zou opschuiven is op verzoek van het projectteam van SAA de toekomstige vluchtstrook tussen Almere Stad en de Hoge Vaart, tijdelijk gebruikt als een extra rijstrook. Zo kon het verkeer richting Lelystad doorstromen totdat het verbrede tracé gereed was.  

Versneld bouwen

Toen bleek dat het steeds drukker werd op de weg en de weggebruikers nog onvoldoende konden profiteren van de vergrote capaciteit op de A1/A6 (omdat de A6 bij Almere nog niet verbreed was) zochten we samen met de aannemer uit of het mogelijk was om ook de A6 versneld af te bouwen. Doordat SAA toestemming had gegeven om vier maanden eerder te beginnen met het werk, kon de aannemer al starten met voorbereidende werkzaamheden. Zand werd aangebracht als voorbelasting voor het inklinken van de ondergrond. Dit is een belangrijke factor geweest om de planning te kunnen halen. Het eerder aanbrengen van voorbelasting had uiteindelijk positieve gevolgen voor de planning van het asfalteren en het inrichten van de weg. Tijdens de uitvoering van het project is nogmaals een versnelling van werkzaamheden doorgevoerd om de doorstroming van het verkeer op de A6 te verbeteren. Dit leverde een werkwijze op waarbij het tracé in vier delen werd opgedeeld en opgeleverd. Door de versnelde oplevering ontstond er een win-win situatie. De aannemer kreeg zijn schaarse personeel eerder beschikbaar voor andere projecten en het verkeer kon eerder profiteren van de verbeterde doorstroming.

Verkeersmanager Kim Pennings
Verkeerskundige Kim Pennings vertelt bij Omroep Flevoland over de versnelde oplevering van de A6

De verbreding van de A6 met vier rijstroken per rijrichting loopt tot en met Almere Buiten-Oost (Oostvaarders). Tussen Almere Buiten-Oost tot Lelystad versmalt de A6 naar twee rijstroken per rijrichting. Dat betekent dat daardoor opnieuw een flessenhals kan ontstaan bij Almere Buiten-Oost voor het verkeer richting Lelystad. Op dit moment loopt er een planstudie voor de verbreding van de A6 tussen Almere Buiten-Oost tot aan Lelystad.